Chính sách thuế TNCN của hộ KD sản xuất gạch ngói, có sử dụng hóa đơn

14/01/2019 919 lượt xem    

Công văn số 4735/TCT-DNNVV&HKD,CN

chính sách thuế TNCN

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Vĩnh Long

 

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 359/CT-THNVDT ngày 7/6/2018 của Cục thuế tỉnh Vĩnh Long hỏi về việc áp dụng tỷ lệ thuế GTGT và tỷ lệ thuế TNCN đối Chính sách thuế TNCN của hộ KD hoạt động sản xuất gạch ngói, có sử dụng hóa đơn.

Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại điểm a, khoản 2, Điều 2 Thông tư  92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của BTC hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế hướng dẫn:

“Điều 2. Phương pháp tính thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán

1. Căn cứ tính thuế

Căn cứ tính thuế đối với cá nhân nộp thuế khoán là doanh thu tính thuế và tỷ lệ thuế tính trên doanh thu.

a) Doanh thu tính thuế

a.1) Doanh thu tính:

– Thuế GTGT

– Thuế TNCN

là doanh thu bao gồm thuế (trường hợp thuộc diện chịu thuế) của toàn bộ:

– Tiền bán hàng,

– Tiền gia công,

– Tiền hoa hồng,

– Tiền cung ứng dịch vụ phát sinh trong kỳ

tính thuế từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

Trường hợp cá nhân nộp thuế khoán có sử dụng hóa đơn của cơ quan thuế thì doanh thu tính thuế được căn cứ theo doanh thu khoán và doanh thu trên hóa đơn.

……

2. Căn cứ tính thuế

b.3) Trường hợp cá nhân kinh doanh nhiều lĩnh vực, ngành nghề thì cá nhân thực hiện khai và tính thuế theo tỷ lệ thuế tính trên doanh thu áp dụng đối với từng lĩnh vực, ngành nghề”.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên thì cơ quan thuế thực hiện việc lập Bộ thuế khoán đầu năm là doanh thu không bao gồm hóa đơn.

Do đó, trường hợp hộ khoán có phát sinh việc sử dụng hóa đơn lẻ để giao cho khách hàng thì phải kê khai nộp thuế đối với doanh thu trên hóa đơn.

Việc xác định doanh thu khoán đầu năm không bao gồm doanh thu hóa đơn đã có hướng dẫn cụ thể tại công văn số 16906/TCT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ Tài chính về việc tổ chức thực hiện lập Bộ thuế khoán 2016 và công văn số 5959/TCT-TNCN ngày 22/12/2016 của Tổng cục Thuế về việc tổ chức thực hiện lập Bộ Thuế khoán và Bộ Môn bài đối với hộ khoán năm 2017.

Về thuế suất áp dụng đối với doanh thu trên hóa đơn đối với cơ sở sản xuất gạch ngói thực hiện như sau:

– Trường hợp hộ kinh doanh bán sản phẩm gạch ngói do chính cơ sở sản xuất thì áp dụng thuế suất theo ngành nghề sản xuất gạch ngói đang khoán thuế.

– Trường hợp hộ kinh doanh mua gạch ngói về để bán thì áp dụng thuế suất theo ngành kinh doanh thương mại.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Vĩnh Long được biết.

Chúc các bạn thành công.

  • Mọi chi tiết xin liên hệ:
  • ® Hãng kiểm toán Calico
  •  Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội, Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hầ Nội
  • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
  • Hotline: 0966.246.800
  • Email: calico.vn@gmail.com
  •  Website: KiemToanCalico.com  www.calico.vn
Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO