Chính sách thuế thu nhập đặc biệt đối với hoạt động E-Casino

23/03/2018 729 lượt xem    

Doanh thu hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng sẽ được tính thuế TTĐB theo tháng hay tính theo từng lần kiểm tiền thu, chi?

Bài viết sẽ giúp tìm hiểu và hướng dẫn về vấn đề chính sách thuế thu nhập đặc biệt

Căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 429/TCT-CS, ngày 04/02/2015. Nội dung cụ thể như sau:

Căn cứ theo quy định tại Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2006; và Luật thuế TTĐB số 27/2008/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 14/11/2008;

Điểm 2 mục II phần B TT 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007, Khoản 2 Điều 12 TT 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011;

Khoản 2 Điều 13 TT 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của BTC hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế;

Khoản 9 Điều 5 Thông tư số 64/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 và Khoản 9 Điều 5 Thông tư số 05/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TTĐB thì giá tính thuế TTĐB đối với kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng được xác định bằng doanh thu từ kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng đã trừ tiền trả thưởng cho khách tức là bằng số tiền thu được (chưa có thuế GTGT) do đổi cho khách trước khi chơi tại quầy đổi tiền hoặc bàn chơi, máy chơi trừ đi số tiền đổi trả lại khách hàng chia cho (1 + thuế suất thuế TTĐB).

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 7310/CT-Ktra1 ngày 12/11/2014 của Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế với nội dung vướng mắc về chính sách thuế thu nhập đặc biệt đối với hoạt động E-Casino. Sau khi báo cáo BTC, Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế được biết:

Tổng cục Thuế đã có công văn số 2791/TCT-CS ngày 23/7/2014 trả lời Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế và Công ty cổ phần du lịch Hương Giang, theo đó thuế TTĐB là loại thuế khai theo tháng, vì vậy doanh thu hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng để tính thuế TTĐB được tính theo tháng, không tính theo từng lần kiểm tiền thu, chi và như vậy không được bù trừ số tiền trả thưởng còn âm của tháng trước chuyển sang.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO