Chính sách thuế tại Trung tâm thương mại Viettel Hà Nam – Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội

15/03/2018 547 lượt xem    

Mục lục bài viết

Trường hợp tháng 5/2013 TTTM Hà Nam (đơn vị hạch toán phụ thuộc của Tập đoàn) đã chấm dứt hoạt động, đã được Cục Thuế tỉnh Hà Nam kiểm tra xác định còn số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết thì phải xử lí ra sao với số thuế này? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn các quy định về Chính sách thuế tại Trung tâm thương mại Viettel Hà Nam – Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội theo hướng dẫn tại Công văn số 2344/TCT-DNL ngày 15 tháng 06 năm 2015, cụ thể như sau:

1) Về chứng từ đối với hàng hóa TTTM Hà Nam điều chuyển trả lại Công ty Phát triển dịch vụ mới (Công ty DVM):

– Căn cứ Điểm 2.6 Phụ lục 4 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính, vướng mắc thực tế phát sinh tại Tập đoàn Viettel khi thực hiện thủ tục đóng mã số thuế tại TTTM Hà Nam.

TTTM Hà Nam và Công ty DVM đều là đơn vị hạch toán phụ thuộc Tập đoàn Viettel; TTTM Hà Nam chịu sự quản lý, điều hành trực tiếp của Công ty DVM. Từ tháng 11/2011 đến tháng 3/2012, Công ty DVM sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ để điều chuyển hàng hóa cho TTTM Hà Nam để bán cho khách hàng nhưng TTTM Hà Nam chưa bán hết số hàng hóa nhận điều chuyển và chuyển trả lại số hàng hóa này, thì TTTM Hà Nam sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ xuất chuyển trả lại cho Công ty DVM, không phải lập hóa đơn và không phải kê khai, nộp thuế GTGT.

Giao Cục Thuế tỉnh Hà Nam kiểm tra xác định cụ thể đối với số hàng hóa TTTM Hà Nam nhận điều chuyển và điều chuyển trả lại Công ty DVM.

2) Xử lý đối với số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết phát sinh khi thực hiện kiểm tra đóng mã số thuế TTTM Hà Nam.

– Tại khoản 5 điều 18 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 và khoản 5 điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính, quy định đối tượng và trường hợp được hoàn thuế GTGT:

“Điều 18. Đối tượng và trường hợp được hoàn thuế GTGT

  1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế giá trị gia tăng khi chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động có số thuế giá trị gia tăng nộp thừa hoặc số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết.

Trường hợp cơ sở kinh doanh trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh giải thể không phát sinh thuế GTGT đầu ra của hoạt động kinh doanh chính theo dự án đầu tư thì không thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT. Trường hợp cơ sở kinh doanh đã được hoàn thuế cho dự án đầu tư thì phải truy hoàn số thuế đã được hoàn cho ngân sách nhà nước.”

– Tại khoản 2a điều 41 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính, quy định hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp chấm dứt hoạt động:

“2. Trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ thuế trong trường hợp người nộp thuế chấm dứt hoạt động không thực hiện thủ tục giải thể, phá sản theo quy định của pháp luật.

a) Doanh nghiệp chấm dứt hoạt động không theo thủ tục giải thể, phá sản doanh nghiệp chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ tịch hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn, chủ tịch hội đồng quản trị của công ty cổ phần, trưởng ban quản trị của hợp tác xã chịu trách nhiệm nộp phần thuế nợ còn lại.”

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1323/VTQĐ-TC ngày 20/4/2015 của Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Tập đoàn Viettel) vướng mắc về chính sách thuế tại Trung tâm thương mại Viettel Hà Nam – Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội (TTTM Hà Nam). Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, trường hợp tháng 5/2013 TTTM Hà Nam (đơn vị hạch toán phụ thuộc của Tập đoàn) đã chấm dứt hoạt động, đã được Cục Thuế tỉnh Hà Nam kiểm tra xác định còn số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết, nếu Tập đoàn Viettel không đề nghị hoàn thuế tại Cục Thuế tỉnh Hà Nam thì số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết này được chuyển về trụ sở chính của Tập đoàn Viettel để tiếp tục khấu trừ theo quy định.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO