Chính sách thuế liên quan đến hoạt động đầu tư vốn

12/03/2018 717 lượt xem    

Bài viết sau sẽ hướng dẫn về chính sách thuế liên quan đến hoạt động đầu tư vốn căn cứ vào công văn 1466/TCT-CS ngày 16/04/2015

Tại khoản 6, Điều 8 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

Thu nhập được miễn thuế

Thu nhập được chia từ hoạt động góp vốn, mua cổ phần, liên doanh, liên kết kinh tế với doanh nghiệp trong nước, sau khi bên nhận góp vốn, phát hành cổ phiếu, liên doanh, liên kết đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, kể cả trường hợp bên nhận góp vốn, phát hành cổ phiếu, bên liên doanh, liên kết được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tại khoản 3, Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn các khoản thu nhập chịu thuế

Thu nhập từ đầu tư vốn

Thu nhập từ đầu tư vốn là khoản thu nhập cá nhân nhận được dưới các hình thức: Cổ tức nhận được từ việc góp vốn mua cổ phần…

Trả lời công văn 330/CT-TTHT đề ngày 06/02/2015 của Cục Thuế tỉnh Gia Lai đề nghị hướng dẫn chính sách thuế liên quan đến hoạt động đầu tư vốn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Gia Lai căn cứ theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật và tình hình thực tế để hướng dẫn đơn vị thực hiện. Trường hợp còn vướng mắc thì đề nghị Cục Thuế báo cáo cụ thể và cung cấp hồ sơ để Tổng cục Thuế nghiên cứu trình các cấp trả lời Cục Thuế.

 

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO