Chính sách thuế GTGT về hoạt động sản xuất kinh doanh

14/01/2019 858 lượt xem    

Công văn số 2776/TCT-CS

V/v thuế GTGT

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Cà Mau

 

TCT nhận được công văn số 564/CT-THNVDT ngày 18/4/2018 của Cục Thuế tỉnh Cà Mau về chính sách thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính) hướng dẫn về đối tượng không chịu thuế GTGT như sau:

“1. Sản phẩm trồng trọt (bao gồm cả sản phẩm rừng trồng),

– Chăn nuôi,

– Thủy sản,

– Hải sản nuôi trồng,

– Đánh bắt

chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu…”

Tại Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013:

BTC hướng dẫn về thuế suất thuế GTGT 10% như sau

“Điều 11. Thuế suất 10%

Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này.”

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên và theo trình bày tại công văn số 564/CT-THNVDT ngày 18/4/2018 của Cục Thuế tỉnh Cà Mau:

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiển được Nhà nước giao rừng ngập mặn để hoạt động sản xuất kinh doanh. Trường hợp, Công ty ký hợp đồng với các cá nhân để giao lại rừng ngập mặn cho các cá nhân tự khai thác thủy sản phù hợp theo quy định của pháp luật và thu tiền khoán sản khoản 1 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC phẩm theo diện tích rừng được giao thì không thuộc quy định tại nêu trên.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Cà Mau được biết.

Chúc các bạn thành công.

  • Mọi chi tiết xin liên hệ:
  • ® Hãng kiểm toán Calico
  •  Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội, Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hầ Nội
  • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
  • Hotline: 0966.246.800
  • Email: calico.vn@gmail.com
  •  Website: KiemToanCalico.com  www.calico.vn
Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO