Chính sách thuế đối với hoạt động kinh doanh casino

26/01/2018 1309 lượt xem    

Kinh doanh Casino là một trong những lĩnh vực chịu thuế suất cao do không được nhà nước khuyến khích. Vì ít người tham gia kinh doanh hoạt động này nên các doanh nghiệp còn gặp nhiều vướng mắc khi thực hiện nghĩa vụ thuế. Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn về Chính sách thuế đối với hoạt động kinh doanh casino theo Số: 1111/TCT-CS ngày 27 tháng 3 năm 2017V/v: chính sách thuế.

Tại Khoản 14 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về giá tính thuế GTGT:

14. Đối với dịch vụ casino, trò chơi điện tử có thưởng, kinh doanh giải trí có đặt cược,  s tiền thu từ hoạt động này đã bao gồm cả thuế tiêu thụ đặc biệt trừ s tin đã trả thưởng cho khách.

Giá tính thuế được tính theo công thức sau:

Giá tính thuế =

Số tiền thu được

1 + thuế suất

Ví dụ 41: Cơ sở kinh doanh dịch vụ casino trong kỳ tính thuế có số liệu sau:

– Số tiền thu được do đổi cho khách hàng trước khi chơi tại quầy đổi tiền là: 43 tỷ đồng.

– S tiền đổi trả lại cho khách hàng sau khi chơi là: 10 tỷ đồng.

– Số tiền cơ sở kinh doanh thực thu: 43 tỷ đồng – 10 tỷ đồng = 33 tỷ đồng

S tiền 33 tỷ đồng là doanh thu của cơ sở kinh doanh đã bao gồm thuế GTGT và thuế TTĐB.

Giá tính thuế GTGT được tính như sau:

Giá tính thuế =

33 tỷ đồng

= 30 tỷ đồng

1 + 10%

Tại điểm b Khoản 9 Điều 5 Thông tư số 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính quy định về giá tính thuế TTĐB đối với kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng:

“b) Đối với kinh doanh ca-si-nô, trò chơi điện tử có thưởng, giá m căn cứ xác định giá tính thuế TTĐB là doanh thu từ kinh doanh ca-si-nô, trò chơi điện tử có thưởng đã trừ tiền trả thưởng cho khách tức là bằng số tiền thu được (chưa có thuế GTGT) do đổi cho khách trước khi chơi tại quầy đi tin hoặc bàn chơi, máy chơi trừ đi s tiền đi trả lại khách hàng”.

Tại điểm o Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính quy định về doanh thu để tính thu nhập chịu thuế đối với hoạt động kinh doanh casino:

“o) Đối với hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng (casino, trò chơi điện tử có thưởng, kinh doanh có đặt cược) là s tiền thu từ hoạt động này bao gồm cả thuế tiêu thụ đặc biệt trừ số tiền đã trả thưởng cho khách”.

Công văn s 10455/CT-TTHT ngày 26/12/2016 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về chính sách thuế đối với hoạt động kinh doanh casino của Công ty TNHH Dự án H Tràm.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu căn cứ các quy định nêu trên và tình hình thực tế để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo quy định.Tổng cục Thuế cũng đã có công văn số 994/TCT-CS ngày 20/3/2017 gửi Cục Thuế một số tỉnh, thành phố về việc cử cán bộ tham gia nghiên cứu dự thảo Thông tư hướng dẫn Điều 40 Nghị định số 03/2017/NĐ-CP ngày 16/01/2017 của Chính phủ và đề xuất cơ chế quản lý, giám sát việc thu thuế đối với hoạt động kinh doanh casino.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO