Chính sách thuế GTGT đối với dự án tái định cư tại chỗ theo quy định

16/03/2018 1218 lượt xem    

Số: 2599/TCT-CS
V/v: chính sách thuế.

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Thuế nhận được Thư hỏi ngày 09/04/2015 của Ông Nguyễn Đình Phát hỏi về chính sách thuế GTGT (bản photocopy kèm theo công văn này). Về vấn đề này Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Tại Điểm b, Điểm d Khoản 4 Mục II chương II NQ 34/2007/NQ-CP ngày 03/7/2007 của CP quy định;

Về giải pháp tài chính đối với dự án tái định cư tại chỗ:

“b) Chủ đầu tư dự án được áp dụng thuế suất, thuế thu nhập doanh nghiệp là 10% trong 15 năm,

+ Kể từ khi bắt đầu hoạt động kinh doanh, được miễn thuế trong 04 năm,

+ Kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo;

Đối với diện tích nhà ở phục vụ tái định cư tại chỗ không thuộc diện phải nộp thuế giá trị gia tăng:

d) Đối với những trường hợp không có nhu cầu tái định cư tại chỗ, nếu các chủ sở hữu đó bán căn hộ cũ thuộc quyền sở hữu của mình cho chủ đầu tư để chuyển đến nơi ở khác thì được miễn các loại thuế liên quan tới việc mua bán căn hộ cũng như thuế thu nhập cá nhân (nếu có);”

Đề nghị Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh căn cứ tình hình thực tế và hướng dẫn tại:

+ NQ 34/2007/NQ-CP ngày 03/7/2007 của Chính phủ,

+ TT 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính

Để hướng dẫn người nộp thuế thực hiện theo quy định.

2. Đề nghị Cục thuế TP. Hồ Chí Minh rà soát để báo cáo Tổng cục về tình hình thực hiện NQ 34/2007/NQ-CP ngày 03/7/2007 của Chính phủ trên địa bàn thành phố, cụ thể:

– Có bao nhiêu dự án cải tạo, nâng cấp nhà chung cư trên địa bàn thành phố đã được thực hiện theo NQ 34/2007/NQ-CP ngày 03/7/2007 của Chính phủ.

– Tỷ lệ hoán đổi khi chủ đầu tư trả lại nhà mới cho người dân.

– Cục thuế rà soát cụ thể hai (02) dự án cải tạo nhà chung cư để báo cáo các nội dung: Việc tính thuế GTGT đầu ra của chủ đầu tư (đề nghị báo cáo rõ: chủ đầu tư tính thuế GTGT đối với toàn bộ diện tích nhà trả lại cho người dân hay chỉ tính thuế GTGT phần diện tích chênh lệch tăng thêm (phần chênh lệch giữa diện tích nhà mới và diện tích nhà trả lại tương ứng phần nhà đã thu hồi của người dân)); việc kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào của chủ đầu tư (chủ đầu tư kê khai khấu trừ toàn bộ thuế GTGT đầu vào hay chỉ kê khai tương ứng phần diện tích bán ra (hoặc cho thuê) chịu thuế GTGT)…

– Các vướng mắc khác về thuế GTGT (nếu có) trong quá trình chủ đầu tư thực hiện theo Nghị quyết số 34/2007/NQ-CP ngày 03/7/2007 của Chính phủ.

– Ý kiến đề xuất của Cục thuế.

Báo cáo của Cục thuế gửi về Tổng cục Thuế trước ngày 20/7/2015.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh được biết./.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO