Chính sách thu tiền thuê đất

01/02/2018 653 lượt xem    

Do bị giới hạn bởi chi phí và quyền sử dụng đất nên ngày nay rất nhiều doanh nghiệp đã thuê đất để xây dựng, kinh doanh. Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn về Chính sách thu tiền thuê đất theo Công văn S2334/TCT-CS ngày 30 tháng 05 năm 2016 v/v chính sách thu tiền thuê đất.

– Tại Khoản 4 Điều 13 NĐ142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất quy định:

“4. Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định tại Điều 14, Điều 15 Nghị định này chỉ được thực hiện trực tiếp với đi tượng được thuê và tính trên số tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp”

– Tại Khoản 3 Điều 18 Nghị định số 46/2014/NĐ ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định:

“3. Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định tại Điều 19, Điều 20 Nghị định này chỉ được thực hiện trực tiếp với đối tượng được Nhà nước cho thuê đất và tính trên số tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp”

– Tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 5 Điều 12 Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định:

“Điều 12. Áp dụng miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước

1. Dự án đầu tư có sử dụng đất được xét miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước là dự án được lập, thẩm định, phê duyệt theo quy định của pháp luật.

2. Dự án đầu tư được miễn, giảm tiền thuê đất gắn với việc cho thuê đất mới áp dụng trong trường hợp chủ đầu tư được Nhà nước cho thuê đất lần đầu trên diện tích đất thực hiện dự án hoặc được gia hạn thuê đất khi hết thời hạn thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

…5. Người được Nhà nước cho thuê đất chỉ được hưởng ưu đãi miễn, giảm tiền thuê đất sau khi làm các thủ tục để được miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định. Trường hợp thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất nhưng người được Nhà nước cho thuê đất không làm thủ tục để được miễn, giảm tiền thuê đất thì phải nộp tiền thuê đất theo quy định của pháp luật. Trường hợp chậm làm thủ tục miễn, giảm tiền thuê đất thì Khoảng thời gian chậm làm thủ tục không được miễn, giảm tiền thuê đất”

Công văn số 189/CT-THNVDT ngày 15/03/2016 của Cục Thuế tỉnh Kiên Giang về chính sách thu tiền thuê đất

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty Classic Mode (Việt Nam) được Nhà nước cho thuê đất để thực hiện dự án xây dựng nhà làm việc và khu chế biến hải sản xuất khẩu theo Quyết định số 3256/QĐ-UB ngày 12/10/1996thời hạn thuê đất từ ngày 29/09/1995 đến hết ngày 29/09/2015. Ngày 19/10/2015 (công ty đã hết thời hạn thuê đất) công ty nộp hồ sơ xin miễn tiền thuê đất.

Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất của Cục Thuế tỉnh Kiên Giang nêu tại công văn189/CT-THNVDT cụ thể: Công ty cổ phần Classic Mode (Việt Nam) không thuộc đối tượng được miễn tiền thuê đất theo quy định tại Khoản 4 Điều 13 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP, Khoản 3 Điều 18 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP của Chính phủ và Điều 12 Thông tư số 77/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính nêu trên.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO