CHI PHÍ LÃI VAY ĐƯỢC TRỪ

24/06/2021 618 lượt xem    
Chi phí lãi vay được trừ

Công văn 10267/CT-TTHT năm 2020 Chi phí lãi vay được trừ theo Nghị định 20/2017/NĐ-CP do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Kính gửi: Công ty TNHH OS Power Việt Nam

Địa chỉ: Phòng 12P, Tầng 12, Tòa nhà Center Building, s 01 Nguyễn Huy Tưởng, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội

MST: 0105836472

Trả lời công văn số OSPV-CV-240220 ngày 24/2/2020 của Công ty TNHH OS Power Việt Nam hỏi về chi phí lãi vay được trừ theo Nghị định 20/2017/NĐ-CP; Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 3 Điều 8 Nghị định 20/2017/NĐ-CP ngày 24/2/2017 của Chính phủ

Khoản này quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết; quy định xác định chi phí đ tính thuế trong một số trường hợp cụ thể; đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết đặc thù.

“…3. Tổng chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ của người nộp thuế được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp không vượt quá 20% của tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cộng với chi phí lãi vay; chi phí khấu hao trong kỳ của người nộp thuế.

Quy định này không áp dụng với người nộp thuế là đối tượng áp dụng của Luật các tổ chức tín dụng và Luật kinh doanh bảo hiểm. Người nộp thuế kê khai tỷ lệ chi phí lãi vay trong kỳ tính thuế; theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. ”

Căn cứ Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 41/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính

Mục này hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/2/2017 của Chính phủ hướng dẫn kê khai mẫu số 01 Thông tin quan hệ liên kết và giao dịch liên kết

“- Chỉ tiêu “Chi phí lãi tiền vay”: Ghi giá trị chi phí lãi vay tính vào chi phí tài chính trong kỳ …

Cột (6): Ghi tổng giá trị theo xác định tại Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết; theo APA đối với giao dịch phát sinh với các bên liên kết và giá trị ghi tại sổ kế toán đối với giao dịch phát sinh với các bên độc lập. ”

Căn cứ các quy định trên

Trường hợp Công ty TNHH OS Power Việt Nam (sau đây gọi tt là Công ty) có phát sinh giao dịch liên kết

Công ty xác định chi phí lãi vay được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo hướng dẫn tại Khoản 3 Điu 8 Nghị định 20/2017/NĐ-CP. Trong đó chi phí lãi vay được xác định theo nguyên tắc nêu trên là tổng chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ của Công ty; không phân biệt chi phí lãi vay phát sinh từ các bên liên kết hay từ các bên độc lập.

Trường hp tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cộng với chi phí lãi vay; chi phí khấu hao trong kỳ của Công ty nhỏ hơn 0

Toàn bộ chi phí lãi vay trong kỳ tính thuế của Công ty không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Hiện nay, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đang trong quá trình tiếp nhận; tổng hp vưng mắc; kiến nghị phát sinh trong việc thực hiện Nghị định số 20/2017/NĐ- CP nói chung và quy định tại Khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP nói riêng để báo cáo Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 20/2017/NĐ-CP. Trường hp có hướng dẫn khác với nội dung hướng dẫn trên; Cục Thuế TP Hà Nội sẽ hướng dẫn Công ty thực hiện.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời đ Công ty TNHH OS Power Việt Nam được biết và thực hiện./.

Các bài viết liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

  • Hãng kiểm toán Calico
  • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội,
  • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
  • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
  • Hotline: 0966.246.800
  • Email: calico.vn@gmail.com
  • Website: kiemtoancalico.com | www.calico.vn

5/5 - (1 bình chọn)
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
5/5 - (1 bình chọn)

NGHIỆP VỤ CALICO