Xác định chi phí lãi vay trong giao dịch liên kết

22/03/2021 1310 lượt xem    

Công văn số 1964/CT-TTHT ngày 15/01/2020

V/v xác định chi phí lãi vay theo khoản 3 Điều 8 Nghị định 20/2017/NĐ-CP.

Kính gửi: Công ty cổ phần Tập đoàn Dekko
Địa chỉ: Lô 2-4-5 KCN Nam Thăng Long, Phường Thụy Phương, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
Mã số thuế: 0100384984

Trả li: Công văn số 22612/PH2019 và 12612/PH2019 ngày 26/12/2019 của Công ty cổ phần Tập đoàn Dekko (sau đây gọi là công ty con) về chính sách thuế liên quan đến việc xác định chi phí lãi vay theo quy định tại Nghị định 20/2017/NĐ-CP; Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết như sau:

+ Tại Khoản 3 Điều 4 giải thích từ ngữ:

“3. “Giao dịch liên kết” là giao dịch phát sinh giữa các bên có quan hệ liên kết trong quá trình sản xuất, kinh doanh, bao gồm: Mua; bán; trao đi; thuê; cho thuê; mượn; cho mượn; chuyn giao; chuyn nhượng máy móc; thiết bị, hàng hóa; cung cấp dịch vụ; vay, cho vay, dịch vụ tài chính, đảm bảo tài chính và các công cụ tài chính khác; mua, bán, trao đi, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, chuyển giao, chuyn nhượng tài sản hữu hình, tài sản vô hình và thỏa thuận sử dụng chung nguồn lực như hợp lực, hp tác khai thác sử dụng nhân lực; chia sẻ chi phí giữa các bên liên kết.

+ Tại Khoản 1 Điều 5 quy định các bên có quan hệ liên kết:

1. Các bên có quan hệ liên kết (sau đây viết tắt là “bên liên kết”) là các bên có mi quan hệ thuộc một trong các trường hp:

a) Một bên tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào việc điều hành, kiểm soát, góp vốn hoặc đu tư vào bên kia;

b) Các bên trực tiếp hay gián tiếp cùng chịu sự điều hành, kiểm soát, góp vốn hoặc đầu tư của một bên khác.”

+ Tại Khoản 3 Điều 8 quy định về việc xác định chi phí lãi vay khi tính thuế TNDN như sau:

“3. Tổng chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ của người nộp thuế được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp không vượt quá 20% của tng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cộng với chi phí lãi vay, chi phí khấu hao trong kỳ của người nộp thuế.

Quy định này không áp dụng với người nộp thuế là đi tượng áp dụng của Luật các t chức tín dụng và Luật kinh doanh bảo him. Người nộp thuế kê khai tỷ lệ chi phí lãi vay trong kỳ tính thuế theo Mu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.”

Căn cứ các quy định trên,

Trưng hợp Công ty cổ phn Tập đoàn Dekko và Công ty con có phát sinh quan hệ liên kết theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định 20/2017/NĐ-CP:

  • Nếu trong năm tài chính có phát sinh giao dịch liên kết theo quy định tại Khoản 3 Điều 4 Nghị định 20/2017/NĐ-CP (Công ty cho công ty con vay) thì Công ty thực hiện xác định chi phí lãi vay được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ. 
  • Trong đó chi phí lãi vay xác định theo nguyên tắc nêu trên là tổng chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ của Công ty (không phân biệt chi phí lãi vay phát sinh từ các bên liên kết hay từ các bên độc lập).

Hiện nay, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đang trong quá trình tiếp nhận, tổng hợp vướng mắc, kiến nghị phát sinh trong việc thực hiện Nghị định số 20/2017/NĐ-CP nói chung và quy định tại Khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP nói riêng để báo cáo Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi; bổ sung Nghị định số 20/2017/NĐ-CP. Trường hp có hưng dẫn khác vi nội dung hưng dẫn trên, Cục Thuế TP Hà Nội sẽ hướng dẫn Công ty thực hiện.Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty cổ phần Tập đoàn Dekko được biết và thực hiện./.

Các bài viết liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

  • Hãng kiểm toán Calico
  • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội.
  • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
  • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
  • Hotline: 0966.246.800
  • Email: calico.vn@gmail.com
  • Website: KiemToanCalico.com | www.calico.vn
Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO