CÁCH VIẾT TIÊU THỨC, ĐỊA CHỈ KHI LẬP HÓA ĐƠN

23/06/2021 815 lượt xem    

Số: 79496/CT-TTHT
V/v tiêu thức tên, địa chỉ trên hóa đơn

CACH-VIET-TIEU-THUC-DIA-CHI-KHI-LAP-HOA-DON

Kính gửi: Công ty TNHH Tư vấn Y dược Quốc tế
(Địa chỉ: Số 9 Lô A, Tổ 100 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội; MST: 0101424904)

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 20200727.01/CV-IMC.KT đề ngày 27/7/2020 và công văn bổ sung số 20200810.01/CV-IMC.KT đến ngày 12/8/2020 của Công ty TNHH Tư vấn Y dược Quốc tế (sau đây gọi là Công ty) hỏi về viết hóa đơn về địa chỉ của văn phòng giao dịch. Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

– Căn cứ Khoản 2, Điều 45 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 quy định về Văn phòng giao dịch của doanh nghiệp.

“Điều 45. Chi nhánh, văn phòng giao dịch và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp

…2. Văn phòng giao dịch là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ giao dịch theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó Tổ chức và hoạt động của văn phòng giao dịch theo quy định của pháp luật”

– Căn cứ Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

+ Tại Khoản 3, Khoản 4 Điều 3 quy định như sau:

“3. Lập hóa đơn (HĐ) là việc ghi đầy đủ nội dung của hóa đơn theo quy định khi bán hàng hóa, dịch vụ

 1. Hóa đơn hợp pháp là hóa đơn đảm bảo đúng, đầy đủ về hình thức và nội dung theo quy định tại Nghị định này.”

+ Tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 14 quy định về nguyên tắc sử dụng hóa đơn như sau:

“1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh chỉ được lập và giao cho người mua hàng hóa, dịch vụ các loại hóa đơn theo quy định tại Nghị định này.

 1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh khi lập HĐ phải ghi đầy đủ nội dung và đúng thực tế nghiệp vụ phát sinh.”

+ Tại Khoản 2 Điều 17 quy định về xử lý thu hồi hóa đơn đã lập

“Điều 17. Xử lý thu hồi hóa đơn đã lập

 1. Trường hợp hóa đơn đã lập được giao cho người mua nếu phát hiện lập sai, hoặc theo yêu cầu của một bên, hàng hóa, dịch vụ đã mua bị trả lại hoặc bị đòi lại, hai bên lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn lập sai, hoặc hóa đơn của hàng hóa, dịch vụ bị trả lại, bị đòi lại và lưu giữ hóa đơn tại người bán.

Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được nội dung lập sai hoặc lý do đòi lại, trả lại hàng hóa, dịch vụ và các thỏa thuận bồi thường giữa hai bên (nếu có).”

– Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ như sau:

+ Tại Điểm b, Khoản 7, Điều 3 quy định:

“b) Sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 2 Điều 16 như sau:

“b) Tiêu thức “Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán”, “tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua”

Người bán phải ghi đúng tiêu thức “mã số thuế” của người mua và người bán.

Tiêu thức “tên, địa chỉ” của người bán, người mua phải viết đầy đủ, trường hợp viết tắt thì phải đảm bảo xác định đúng người mua, người bán.

…Trường hợp, tổ chức bán hàng có đơn vị trực thuộc có mã số thuế trực tiếp bán hàng thì ghi tên, địa chỉ, mã số thuế của đơn vị trực thuộc. Trường hợp đơn vị trực thuộc, không có mã số thuế thì ghi mã số thuế của trụ sở chính…

Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập HĐ điều chỉnh. Các trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót khác thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.”

– Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính Phủ:

+ Tại Điều 20 hướng dẫn xử lý đối với hóa đơn đã lập như sau:

“1. Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai:

 1. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn đã lập và giao cho người mua, người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hóa đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hóa đơn lập sai và lập lại HĐ mới theo quy định.
 2. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót; thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót; đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót…
 3. Hướng dẫn xử lý đối với hóa đơn đã lập trong một số trường hợp cụ thể thực hiện theo Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này.”

Căn cứ các quy định nêu trên, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Trường hợp Công ty áp dụng hóa đơn theo Nghị định số 51/2010/NĐ-CP; Nghị định số 04/2014/NĐ-CP; Thông tư số 39/2014/TT-BTC; và các văn bản sửa đổi bổ sung quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thì khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ người bán phải lập HĐ ghi đúng tiêu thức “mã số thuế” của người mua và người bán. Tiêu thức “tên, địa chỉ” của người bán; người mua phải viết đầy đủ; trường hợp viết tắt thì phải đảm bảo xác định đúng người mua, người bán.

Trường hợp người bán lập HĐ có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua; thì người mua, người bán lập biên bản điều chỉnh và không phải lập HĐ điều chỉnh. Các trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót khác; thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hợp còn vướng mắc; đơn vị có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội; hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra – Kiểm Tra số 9 để được hỗ trợ giải quyết.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty được biết và thực hiện./.

Chúc các bạn áp dụng và thực hiện thành công!

Các bài viết có liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

 • Hãng kiểm toán Calico
 • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội,
 • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
 • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
 • Hotline: 0966.246.800
 • Email: calico.vn@gmail.com
 • Website: kiemtoancalico.com | www.calico.vn
Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO