Xử lý khi hóa đơn bị thu hồi do cưỡng chế và đã được khắc phục

30/03/2021 1575 lượt xem    

Công văn 6371/CTHN-TTHT năm 2021 về xuất hóa đơn thay thế cho hóa đơn bị cưỡng chế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Kính gửi: Công ty TNHH Goshu Kohsan (Việt Nam)
(Đ/c: Lô P1, KCN Thăng Long, H Đông Anh, TP. Hà Nội – MST: 3700611994)

Trả lời công văn số GKCV-ACC/2102001 ngày 04/02/2021 của Công ty về việc Hóa đơn xuất thay thế cho hóa đơn bị thu hồi do cưỡng chế và đã được khắc phục, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

– Căn cứ Khoản 2 Điều 59 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ. Quy định hiệu lực thi hành:

“2. Nghị định số 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Nghị định số 04/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Nghị định số 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử bán hàng tiếp tục có hiệu lực thi hành đến ngày 30 tháng 6 năm 2022”.

Căn cứ Nghị định số 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

+ Tại Khoản Khoản 8 Điều 3 giải thích từ ngữ như sau:

“8. Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp là việc sử dụng

 • hóa đơn giả
 • hóa đơn chưa có giá trị sử dụng, hết giá trị sử dụng
 • hóa đơn của tổ chức, cá nhân khác (trừ hóa đơn do cơ quan thuế phát hành) lập để hạch toán kế toán, khai thuế, thanh toán vốn ngân sách.”

+ Tại Điều 17 về việc xử lý thu hồi hóa đơn đã lập:

“1. Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai

Người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai.

2. Trường hợp hóa đơn đã lập giao cho người mua nếu phát hiện lập sai, hoặc bị trả lại theo yêu cầu của một bên

Hai bên lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn lập sai, hoặc hóa đơn hàng bị trả lại và lưu giữ hóa đơn tại người bán. Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được nội dung hoặc lý do và các thỏa thuận bồi thường giữa hai bên (nếu có).”

– Căn cứ Thông tư 215/2013/TT-BTC hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế:

+ Tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều 9 (được sửa đổi tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư 87/2018/TT-BTC):

“1. Quyết định cưỡng chế có hiệu lực thi hành trong thời hạn 01 (một) năm, kể từ ngày ghi trong quyết định cưỡng chế. Thời hiệu áp dụng cưỡng chế được ghi trong quyết định cưỡng chế;

3. Quyết định cưỡng chế chấm dứt hiệu lực kể từ khi:

 • đối tượng bị cưỡng chế chấp hành xong quyết định xử lý vi phạm hành chính về thuế
 • đối tượng bị cưỡng chế đã nộp đủ tiền thuế nợ; tiền phạt, tiền chậm nộp.”

+ Tại Khoản 1 Điều 13 quy định cưỡng chế như sau:

“Hóa đơn thông báo không còn giá trị sử dụng bao gồm các loại hóa đơn:

 • Hóa đơn tự in do các tổ chức, cá nhân kinh doanh tự in
 • Hóa đơn đặt in do các tổ chức, cá nhân kinh doanh hoặc cơ quan thuế đặt in
 • Hóa đơn điện tử do các tổ chức, cá nhân kinh doanh khởi tạo, lập theo quy định của pháp luật”.

– Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và số 04/2014/NĐ-CP:

+ Tại Điều 20 về xử lý đối với hóa đơn đã lập:

“1. Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai.

2. Trường hợp hóa đơn lập giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hoặc chưa kê khai thuế

Nếu phát hiện sai phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hóa đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hóa đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới.

3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao và đã kê khai thuê, sau đó phát hiện sai sót
 • Người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót
 • Người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh
 • Căn cứ vào đó, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số, thuế đầu ra, đầu vào
 • Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

4. Hướng dẫn xử lý đối với hóa đơn đã lập trong một số trường hợp cụ thể thực hiện theo Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này.”

– Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành luật thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP:

+ Tại Khoản 8 Điều 14 quy định về nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

+ Tại Điều 15 quy định về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

– Căn cứ Khoản 10 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC quy định về sửa đổi, bổ sung Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC, quy định về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

– Căn cứ Điều 4 Thông tư số/96/2015/TT-BTC quy định các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

– Tại Công văn số 17615/BTC-TCT ngày 12/12/2016 về việc chính sách thuế GTGT:

“Trường hợp người nộp thuế sử dụng hóa đơn trong thời gian cơ quan thuế có Quyết định cưỡng chế thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng là hành vi bất hợp pháp

Cơ quan thuế thực hiện truy thu số thuế phát sinh (nếu có) do sử dụng hóa đơn bất hợp pháp.

Các hóa đơn nêu trên không còn giá trị sử dụng

 • Đơn vị bán hàng và mua hàng bị xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn bất hợp pháp
 • Đơn vị mua không được kê khai khấu trừ thuế GTGT và tính chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN
 • Đơn vị bán hàng và đơn vị mua hàng phải lập biên bản thu hồi các hóa đơn đã lập sai quy định. 

Sau khi Quyết định hết hiệu lực thì cơ quan thuế hướng dẫn đơn vị xuất hóa đơn, kê khai thuế theo quy định.

…”

Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Trường hợp người nộp thuế sử dụng hóa đơn trong thời gian có Quyết định cưỡng chế thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng là hành vi bất hợp pháp

Cơ quan thuế thực hiện truy thu số thuế phát sinh (nếu có) do sử dụng hóa đơn bất hợp pháp.

Các hóa đơn trên không còn giá trị sử dụng
 • Đơn vị mua và bán bị xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn bất hợp pháp
 • Đơn vị mua không được kê khai khấu trừ thuế GTGT và tính chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN
 • Đơn vị bán hàng và đơn vị mua hàng phải lập biên bản thu hồi các hóa đơn đã lập sai quy định.

Sau khi Quyết định cưỡng chế hết hiệu lực hoặc chấm dứt hiệu lực thì cơ quan thuế hướng dẫn đơn vị xuất hóa đơn, kê khai thuế theo quy định.

Trong quá trình thực hiện nếu vướng mắc, Công ty có thể tham khảo trên website http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra – Kiểm Tra số 1.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời Công ty TNHH Goshu Kohsan (Việt Nam) để được biết và thực hiện./.

Các bài viết liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

 • Hãng kiểm toán Calico
 • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội, Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
 • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
 • Hotline: 0966.246.800
 • Email: calico.vn@gmail.com
 • Website: KiemToanCalico.com | www.calico.vn
5/5 - (4 bình chọn)
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
5/5 - (4 bình chọn)

NGHIỆP VỤ CALICO