CÁCH KÊ KHAI HÓA ĐƠN ĐẦU VÀO – ĐẦU RA BỊ BỎ SÓT

02/03/2021 1657 lượt xem    

Cách kê khai hóa đơn đầu vào, đầu ra khi bị bỏ sót sẽ giúp bạn xử lý các tình huống khi không may quên kê khai, bỏ sót hóa đơn đầu ra, đầu vào trong quá trình làm việc.

I. Quy định về việc kê khai sót hóa đơn đầu vào – đầu ra:

Theo Công văn 4943/TCT-KK ngày 23/11/2015 của Tổng cục thuế hướng dẫn như sau:

Theo Khoản 6 Điều 1 Luật số 31/2013/QH13 quy định:

đ) Thuế GTGT đầu vào trong tháng nào được kê khai, khấu trừ khi số thuế phải nộp của tháng đó.

Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế giá trị gia tăng đầu vào khi kê khai. Khấu trừ bị sai sót thì được kê khai. Khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

 – Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính:

+ Điều 8 hướng dẫn thời điểm xác định thuế GTGT:

1. Đối với hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng cho người mua. Không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

2. Đối với cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ. Hoặc thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ. Không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền….

+ Tiết a, Khoản 5, Điều 12 hướng dẫn:

“Cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng tính thuế theo phương pháp khấu trừ thuế khi bán hàng hóa. Dịch vụ phải tính và nộp thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra.”

+ Khoản 8 Điều 14 hướng dẫn:

“Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong kỳ nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của kỳ đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho.

– Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.”

Theo Công văn 414/TCT-KK ngày 30/01/2018 của Tổng cục thuế:

– Đối với các hóa đơn đầu ra:

    Hóa đơn đầu ra xuất bán phát sinh kỳ nào thì thực hiện khai bổ sung, điều chỉnh kỳ tính thuế phát sinh hóa đơn đó. Đồng thời, đề nghị cơ quan thuế quản lý trực tiếp kiểm tra, xác minh cụ thể nguyên nhân kê khai chậm, sót các hóa đơn đầu ra của Công ty , xác định số thuế phải nộp kê khai thiếu và tính tiền chậm nộp theo quy định.

– Đối với các hóa đơn đầu vào:

    Thời điểm phát hiện hóa đơn bỏ sót kỳ nào thì kê khai, khấu trừ bổ sung tại kỳ tính thuế phát hiện hóa đơn bỏ sót nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định, kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

II. Cách kê khai hóa đơn bỏ sót:

– Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp người nộp thuế phát hiện hóa đơn của các kỳ trước bị bỏ sót chưa kê khai thì thực hiện kê khai, khấu trừ bổ sung như sau:

1. Cách kê khai hóa đơn đầu ra bị bỏ sót:

– Hóa đơn đầu ra xuất bán phát sinh kỳ nào thì thực hiện khai bổ sung, điều chỉnh kỳ tính thuế phát sinh hóa đơn đó theo quy định.

VD: Tháng 10/2019 DN có 1 hóa đơn GTGT đầu ra phát sinh tháng 06/2019. Nhưng kế toán phát hiện ra hđ này bỏ sót chưa được kê khai.

– > Thì Công ty phải kê khai bổ sung, điều chỉnh Tờ khai thuế GTGT của tháng 06/2019 (Không được kê khai vào Tờ khai thuế tháng 10/2019).

Như vậy: Hóa đơn đầu ra bị bỏ sót các bạn phải kê khai bổ sung vào kỳ phát sinh hóa đơn đó.

Điểm b, Khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính thì hồ sơ khai bổ sung bao gồm:

– Tờ khai thuế của kỳ tính thuế bị sai sót đã được bổ sung, điều chỉnh;

– Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS ban hành kèm theo Thông tư này (trong trường hợp khai bổ sung, điều chỉnh có phát sinh chênh lệch tiền thuế);

– Tài liệu kèm theo giải thích số liệu trong bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh.”

2. Cách kê khai hóa đơn đầu vào bỏ sót:

– Thời điểm phát hiện hóa đơn bỏ sót kỳ nào thì kê khai, khấu trừ bổ sung tại kỳ tính thuế phát hiện hóa đơn bỏ sót nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định, kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

Ví dụ: Tháng 06/2019 Kế toán A phát hiện 1 hóa đơn GTGT đầu vào phát sinh tháng 12/2018 bỏ sót chưa kê khai.
– > Thì kê khai vào “Mục I – Hàng hóa, dịch vụ mua vào trong kỳ” trên tờ khai 01/GTGT của tháng 05/2019 (nếu còn trong thời hạn khai thuế) hoặc tháng 06/2019.
– > Nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế.

Nguồn: ST

Bài viết liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

  • Hãng kiểm toán Calico
  • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội, Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hầ Nội
  • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
  • Hotline: 0966.246.800
  • Email: calico.vn@gmail.com
  • Website: KiemToanCalico.com | www.calico.vn
5/5 - (4 bình chọn)
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
5/5 - (4 bình chọn)

NGHIỆP VỤ CALICO