Các quy định về hoàn thuế GTGT đối với các dự án đầu tư nhà

21/01/2019 756 lượt xem    

Công văn số 106/TCT-CS

Hoàn thuế GTGT dự án đầu tư

Kính gửi:

– Cục Thuế tỉnh Hà Nam
– Công ty TNHH Park Electronics Vina. (KCN Đồng Văn IV, xã Đại Cương, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam)

Tổng cục Thuế nhận được:

– Công văn số 11837/VPCP-ĐMDN ngày 06/11/2017,

– Công văn số 11801/VPCP-ĐMDN ngày 03/11/2017 của Văn phòng Chính phủ về kiến nghị của Công ty TNHH Park Electronics Vina;

– Công văn số 2508/CT-TTHT ngày 23/8/2017

– Công văn số 2187/CT-TTHT ngày 31/7/2017

của Cục Thuế tỉnh Hà Nam.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 3 Điều 1 Luật 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung Điều 13 của

Luật thuế GTGT 13/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số Điều theo Luật 31/2013/QH13 quy định:

“3. Khoản 1 và Khoản 2 Điều 13 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng hoặc trong quý thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo.

Trường hợp cơ sở kinh doanh đã đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có:

– Dự án đầu tư mới,

– Đang trong giai đoạn đầu tư

có số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư mà chưa được khấu trừ và có số thuế còn lại từ ba trăm triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT.””

Tại khoản 6 Điều 1 Nghị định 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 10 Nghị định 209/2013/NĐ-CP quy định:

“2. Cơ sở kinh doanh được hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư như sau:

a) Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ:

– Dự án đầu tư đã đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ,

– Dự án tìm kiếm thăm dò và phát triển mỏ dầu khí đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động,

nếu thời gian đầu tư từ 01 năm trở lên thì được hoàn thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho đầu tư theo từng năm, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản này.

Trường hợp, nếu số thuế GTGT lũy kế của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT.”

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Park Electronics Vina là:

– Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư đã đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

– Dự án tìm kiếm thăm dò và phát triển mỏ dầu khí đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động,

Nếu thời gian đầu tư từ 01 năm trở lên thì được hoàn thuế GTGT của:

Hàng hóa,

– Dịch vụ

sử dụng cho đầu tư theo từng năm, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản 2 Điều 10 Nghị định 209/2013/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 1 Nghị định 100/2016/NĐ-CP.

Trường hợp, nếu số thuế GTGT lũy kế của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT theo quy định của:

Luật thuế GTGT

– Nghị định của Chính phủ.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Hà Nam và Công ty TNHH Park Electronics Vina được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO