CÁC KHOẢN THU NHẬP ĐƯỢC MIỄN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

24/06/2021 676 lượt xem    

Công văn 2357/TCT-CS năm 2020 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 825/CT-NVDTPC ngày 06/03/2020 của Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa. Về việc hướng dẫn chính sách thuế đối với Công ty TNHH Tiến Độ. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 7 Điều 4 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP quy định thu nhập được miễn thuế:

Khoản tài trợ nhận được để sử dụng cho hoạt động giáo dục, nghiên cứu khoa học, văn hóa, nghệ thuật, từ thiện, nhân đạo và hoạt động xã hội khác tại Việt Nam.

Trường hợp tổ chức nhận tài trợ sử dụng khoản tài trợ không đúng mục đích. Trường hợp này, phải nộp thuế TNDN; tính trên phần sử dụng sai mục đích trong kỳ tính thuế phát sinh việc sử dụng sai mục đích. Tổ chức nhận tài trợ quy định tại Khoản này là tổ chức được thành lập hoạt động theo quy định của pháp luật. Thực hiện đúng quy định của pháp luật về kế toán thống kê.

Tại Khoản 7 Điều 8 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính quy định về thu nhập được miễn thuế:

Khoản tài trợ nhận được để sử dụng cho hoạt động giáo dục, nghiên cứu khoa học, văn hóa, nghệ thuật, từ thiện, nhân đạo; và các hoạt động xã hội khác tại Việt Nam.

Trường hợp tổ chức nhận tài trợ sử dụng không đúng mục đích các khoản tài trợ trên; tổ chức nhận tài trợ phải tính nộp thuế thu nhập doanh nghiệp; tính trên phần sử dụng sai mục đích trong kỳ tính thuế phát sinh việc sử dụng sai mục đích.

Tổ chức nhận tài trợ quy định tại Khoản này phải được thành lập. Tổ chức này hoạt động theo quy định của pháp luật, thực hiện đúng quy định của pháp luật về kế toán thống kê. Công văn số 1379/SKHCN-QLCN ngày 04/12/2019 của Sở Khoa học và Công nghệ. Về việc thẩm định hồ sơ công nghệ – thiết bị khai thác đá cắt dây của Công ty TNHH Tiến Độ.

Quyết định số 5272/QĐ-UBND ngày 12/12/2019 của ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Quyết định về việc phê duyệt hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách khuyến khích phát triển khoa học công nghệ “Đổi mới công nghệ – thiết bị khai thác đã cắt dây.

Trình bày của Cục Thuế

Trường hợp Công ty TNHH Tiến Độ phát sinh khoản thu nhập 3.986.000.000 đồng. Tiền hỗ trợ từ nguồn ngân sách tỉnh Thanh Hóa. Do Công ty đáp ứng các điều kiện quy định tại Nghị Quyết số 81/2017/NQ-HĐND ngày 7/12/2017.

Về việc ban hành chính sách khuyến khích phát triển khoa học và công nghệ trở thành khâu đột phát. Trong phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Quyết định số 5272/QĐ-UBND ngày 12/12/2019. Về việc hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách khuyến khích phát triển khoa học công nghệ “Đổi mới công nghệ – thiết bị khai thác đá cắt dây” của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Căn cứ quy định nêu trên

Nếu khoản hỗ trợ từ nguồn ngân sách của tỉnh để sử dụng cho hoạt động nghiên cứu khoa học thực hiện theo đúng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật về thuế TNDN. Khoản thu nhập này của Công ty TNHH Tiến Độ nhận được thuộc thu nhập miễn thuế TNDN.

Nếu khoản hỗ trợ này không đáp ứng điều kiện quy định về miễn thuế đối với hoạt động nghiên cứu khoa học tại văn bản pháp luật về thuế TNDN. Không thuộc thu nhập được miễn thuế TNDN.

Đề nghị Cục Thuế rà soát và kiểm tra tình hình thực tế đáp ứng điều kiện của Công ty TNHH Tiến Độ để hướng dẫn đơn vị thực hiện theo đung quy định của pháp luật./.

Các bài viết liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

  • Hãng kiểm toán Calico
  • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội,
  • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
  • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
  • Hotline: 0966.246.800
  • Email: calico.vn@gmail.com
  • Website: kiemtoancalico.com | www.calico.vn
5/5 - (1 bình chọn)
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
5/5 - (1 bình chọn)

NGHIỆP VỤ CALICO