CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC MIỄN THUẾ NHẬP KHẨU

10/06/2021 945 lượt xem    

Công văn 3864/TCHQ-TXNK năm 2020

V/v xử lý thuế đối với mặt hàng giống cây trồng nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

CAC-DOI-TUONG-DUOC-MIEN-THUE-NHAP-KHAU

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh vướng mắc của một số doanh nghiệp, hiệp hội; hải quan địa phương về việc xử lý thuế nhập khẩu đối với mặt hàng hạt giống rau và hạt giống dưa các loại nhập khẩu. Theo quy định tại khoản 12 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13. 

Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 12 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu; thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13.

CÁC ĐỐI TƯỢNG SAU THUỘC ĐỐI TƯỢNG MIẾN THUẾ NHẬP KHẨU

  • Giống cây trồng.
  • Giống vật nuôi.
  • Phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trong nước chưa sản xuất được, cần thiết nhập khu theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Căn cứ quy định tại Điều 18 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ thì:

1. Giống cây trồng, giống vật nuôi; phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trong nước chưa sản xuất được, cần thiết nhập khu để phục vụ trực tiếp cho hoạt động nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp. Được miễn thuế nhập khu theo quy định tại khoản 12 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

2. Căn cứ để xác định hàng hóa trong nước chưa sản xuất được thực hiện. Theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

3. Căn cứ để xác định hàng hóa nhập khẩu thuộc Danh mục giống cây trng, ging vật nuôi, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cần thiết nhập khu thực hiện. Theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

4. Hồ sơ, thủ tục miễn thuế thực hiện theo quy định tại Điều 30, Điều 31 Nghị định này.

Căn cứ quy định tại khoản 1, khoản 4 Điều 40 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP thì:

– Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành danh mục hàng hóa trong nước đã sản xuất. Được làm căn cứ xác định hàng hóa trong nước chưa sản xuất. Được quy định tại các Điều 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25 và 28 của Nghị định này.- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục hoặc tiêu chí để xác định giống cây trng, giống vật nuôi, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cần thiết nhập khu.

Căn cứ quy định tại Phụ lục IX Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT ngày 30/3/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Có hiệu lực từ ngày 15/5/2018.

Các mặt hàng hạt giống dưa, hạt giống rau không thuộc danh mục giống cây trồng, giống vật nuôi, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trong nước đã sản xuất được.

Ngày 31/7/2017, Văn phòng Chính phủ có công văn số 7956/VPCP-KTTH.

Công văn thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị định số 134/2016/NĐ-CP.

Theo đó có yêu cầu các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Thông tin và truyền thông, Khoa học và công nghệ, Tài nguyên và môi trường, Giáo dục và đào tạo. Căn cứ nhiệm vụ được giao tại Điều 40 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP. Trong năm 2017 phải hoàn thành việc ban hành danh mục hoặc tiêu chí hàng hóa làm căn cứ áp dụng chính sách thuế nhập khẩu. Trong thời gian chờ ban hành, có văn bản thông báo tới các Bộ, cơ quan, doanh nghiệp về danh mục hàng hóa làm căn cứ miễn thuế nhập khẩu theo quy định.

Trên cơ sở ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 7956/VPCP-KTTH ngày 31/7/2017 nêu trên. Tổng cục Hải quan đã có công văn số 5436/TCHQ-TXNK ngày 17/8/2017 gửi các Bộ nêu trên.

Đề nghị sớm ban hành Danh mục hoặc tiêu chí hàng hóa làm căn cứ áp dụng chính sách thuế nhập khẩu. Trong thời gian các Bộ chưa ban hành Danh mục, tiêu chí. Đề nghị các Bộ có văn bản xác nhận Danh mục hàng hóa nhập khẩu của doanh nghiệp đáp ứng quy định miễn thuế tại Nghị định số 134/2016/NĐ-CP. Sau đó gửi cơ quan Hải quan 01 bản làm căn cứ miễn thuế theo quy định. Trường hợp không có văn bản xác nhận của các Bộ; cơ quan Hải quan thực hiện thu thuế theo quy định. Công văn này có gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố để thực hiện.

Căn cứ các quy định, công văn hướng dẫn nêu trên

Trường hợp mặt hàng hạt giống rau, hạt giống dưa các loại nhập khẩu không thuộc Danh mục hàng hóa trong nước đã sản xuất. Được ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT ngày 30/3/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Và thuộc Danh mục hoặc tiêu chí được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Xác nhận là giống cây trồng cần thiết nhập khẩu thì được miễn thuế nhập khẩu.

Theo quy định tại khoản 12 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, Điều 18 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP. Đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn doanh nghiệp nhập khẩu các mặt hàng hạt giống rau; hạt giống dưa các loại nêu trên liên hệ với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Để xác nhận là giống cây trồng cần thiết nhập khẩu làm cơ sở để thực hiện miễn thuế theo quy định. Hồ sơ, thủ tục miễn thuế thực hiện theo quy định tại Điều 30, Điều 31 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP. Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố được biết và thực hiện./.  

Chúc các bạn thành công!

Các bài viết liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

  • Hãng kiểm toán Calico
  • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội,
  • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
  • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
  • Hotline: 0966.246.800
  • Email: calico.vn@gmail.com
  • Website: KiemToanCalico.com | www.calico.vn
Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO