Bộ mẫu chứng từ Lao động tiền lương

13/09/2017 859 lượt xem    

Bộ mẫu chứng từ Lao động tiền lương

** Các chứng từ thuộc chỉ tiêu lao động tiền lương được lập nhằm mục đích theo dõi tình hình sử dụng thời gian lao động. Theo dõi các khoản phải thanh toán cho người lao động trong đơn vị. Ví dụ như: tiền lương, tiền công các khoản phụ cấp, tiền thưởng, tiền công tác phí, tiền làm thêm ngoài giờ.

Theo dõi các khoản thanh toán cho bên ngoài, cho các tổ chức khác như: thanh toán tiền thuê ngoài, thanh toán các khoản phải trích nộp theo lương,… và một số nội dung khác có liên quan đến lao động, tiền lương.

** Thuộc chỉ tiêu lao động tiền lương gồm có các biểu mẫu sau (download):

Tên mẫu chứng từ Link download
Bảng chấm công Mẫu số 01a- LĐTL
Bảng chấm công làm thêm giờ Mẫu số 01b- LĐTL
Bảng thanh toán tiền lương Mẫu số 02- LĐTL
Bảng thanh toán tiền thưởng Mẫu số 03- LĐTL
Giấy đi đường Mẫu số 04- LĐTL
Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành Mẫu số 05- LĐTL
Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ Mẫu số 06- LĐTL
Bản thanh toán tiền thuê ngoài Mẫu số 07- LĐTL
Hợp đồng giao khoán Mẫu số 08- LĐTL
Biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán Mẫu số 09- LĐTL
Bảng kê trích nộp các khoản theo lương Mẫu số 10- LĐTL
Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội Mẫu số 11- LĐTL

 

 

 

 

 

 

Các bạn muốn được tư vấn, đào tạo chuyên sâu về thuế, kế toán, tài chính, vui lòng nhắn tin tại Fanpage Calico. Hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo số điện thoại bên dưới để được tư vấn chi tiết.

—————————

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO