Bàn giao số thuế GTGT còn được khấu trừ của dự án đầu tư

23/01/2018 1093 lượt xem    

Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của dự án đầu tư để bù trừ với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh hay không? Đây là vấn đề mà nhiều doanh nghiệp hiện nay gặp vướng mắc cần giải quyết. Vì vậy bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn về Bàn giao số thuế GTGT còn được khấu trừ của dự án đầu tư theo Công văn số 621/TCT-DNL ngày 27/2/2017 chính sách thuế GTGT.

Tại khoản b Điểm 12 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi

“b) Trường hợp cơ sở kinh doanh đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới (trừ dự án đầu tư xây dựng nhà để bán) tại địa bàn tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính, đang trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động, chưa đăng ký kinh doanh, chưa đăng ký thuế

=> Thì cơ sở kinh doanh lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư đồng thời phải kết chuyển thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư để bù trừ với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện. Số thuế GTGT được kết chuyển của dự án đầu tư tối đa bằng số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ của cơ sở kinh doanh.

Trường hợp cơ sở kinh doanh có quyết định thành lập các Ban Quản lý dự án hoặc chi nhánh đóng tại các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính để thay mặt người nộp thuế trực tiếp quản lý một hoặc nhiều dự án đầu tư tại nhiều địa phương;

Khi dự án đầu tư để thành lập doanh nghiệp đã hoàn thành và hoàn tất các thủ tục về đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế, cơ sở kinh doanh là chủ dự án đầu tư phải tổng hợp số thuế GTGT phát sinh, số thuế GTGT đã hoàn, số thuế GTGT chưa được hoàn của dự án để bàn giao cho doanh nghiệp mới thành lập để doanh nghiệp mới thực hiện kê khai, nộp thuế và đề nghị hoàn thuế GTGT theo quy định với cơ quan thuế quản lý trực tiếp”

Công văn số 88/DMHN-KTTC ngày 14/12/2016 và công văn giải trình bổ sung số 94/DMHN-KTTC ngày 13/01/2017 của Tổng công ty cổ phần Dệt may Hà Nội kiến nghị về việc bàn giao số thuế GTGT còn được khấu trừ của dự án đầu tư cho Chi nhánh Tổng công ty. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ vào quy định nêu trên, Tổng cục Thuế hướng dẫn như sau:

– Đối với dự án Nhà máy May 2 Nam Đàn Tổng công ty đã bàn giao cho Chi nhánh Nam Đàn để hoạt động từ tháng 04/2016 thì Tổng công ty phải bàn giao thuế đầu vào của dự án chưa được hoàn cho Chi nhánh Nam Đàn để kê khai, khấu trừ theo quy định.

– Đối với dự án Nhà máy Sợi Đồng Văn 1 đã hoàn thành, đang trong quá trình chạy thử nghiệm để hoàn tất công việc đầu tư chưa được bàn giao cho Chi nhánh Hà Nam nhưng Tổng công ty đã thành lập Nhà máy Sợi Đồng Văn 1 thuộc Chi nhánh Hà Nam để tiếp nhận quản lý, vận hành dự án thì Tổng công ty thực hiện bàn giao số thuế GTGT đầu vào của dự án cho Chi nhánh Hà Nam tiếp nhận để kê khai bù trừ với thuế GTGT phát sinh phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp Chi nhánh Hà Nam.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO