Áp dụng văn bản trong thực hiện chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất

09/03/2018 634 lượt xem    

Bài viết sau sẽ hướng dẫn về việc áp dụng văn bản trong thực hiện chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất căn cứ vào công văn 305/TCT-CS ngày 26/01/2015

Tại Khoản 1, Điều 11, Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất quy định miễn tiền sử dụng đất như sau:

Miễn tiền sử dụng đất trong những trường hợp sau đây:

Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi sử dụng đất để thực hiện chính sách nhà ở, đất ở đối vớingười có công với cách mạng thuộc đối tượng được miễn tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công; hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hải đảo; sử dụng đất để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở; nhà ở cho người phải di dời do thiên tai.

Việc xác định hộ nghèo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; việc xác định hộ gia đình hoặc cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số theo quy định của Chính phủ.

Tại Khoản 2, Điều 13, Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất quy định:

Miễn tiền sử dụng đất

Việc miễn tiền sử dụng đất được thực hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP; một số nội dung tại Điều này được hướng dẫn cụ thể như sau:

Hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số được miễn tiền sử dụng đất phải có hộ khẩu thường trú tại địa phương thuộc vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; vùng biên giới, hải đảo theo quy định của pháp luật về Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới hải đảo.”

Trả lời Công văn số 1128/CT-THNVDT ngày 15/10/2014 của Cục Thuế tỉnh Sơn La, Công văn số 2375/CT-THNVDT ngày 02/12/2014 của Cục Thuế tỉnh Bình Định về việc áp dụng văn bản trong thực hiện chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định nêu trên, để xem xét miễn tiền sử dụng đất theo Nghị định số 45/2014/NĐ-CPngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất, yêu cầu Cục Thuế tỉnh Sơn La, Cục Thuế tỉnh Bình Định căn cứ các quy định tại các văn bản sau:

Quyết định số 2405/QĐ-TTg ngày 10/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2014 và 2015; Quyết định số 495/QĐ-TTg ngày 08/04/2013 của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2405/QĐ-TTg ngày 10/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2014 và 2015; Quyết định số 582/QĐ-UBDT ngày 18/12/2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc quyết định phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vào diện đầu tư của Chương trình 135.

 

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO