Xử lý sai xót khi phát hiện kê khai nhầm hóa đơn đầu vào của đơn vị khác

29/08/2019 803 lượt xem    

Công ty kê khai nhầm hóa đơn đầu vào của đơn vị khác; nay phát hiện sai sót; làm thế nào để loại bỏ hoá đơn đã kê khai sai?

Dựa trên các văn bản pháp luật về thuế và thông lệ về thuế hiện hành; Hãng kiểm toán Calico xin đưa ra nội dung giải đáp cụ thể như sau:

Theo Điểm a, Khoản 5, Điều 10; Thông tư 156/2013/TT-BTC của Bộ tài chính quy định:
a) Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế.

Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế; nếu cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế sau kiểm tra, thanh tra thì người nộp thuế được khai bổ sung, điều chỉnh:

Vậy, khi phát hiện kê nhầm hóa đơn đầu vào của công ty khác, thì bạn kê khai bổ xung điều chỉnh theo số đúng, trước khi cơ quan thuế có quyết định thanh tra, kiểm tra.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO