Báo cáo và kiến nghị về việc xuất hóa đơn đối với tài sản bán đấu giá của chủ doanh nghiệp đang thụ lý án

02/01/2019 560 lượt xem    

Công văn số 2796/TCT-CS V/v hóa đơn

Kính gửi: – Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi
(Địa chỉ: 15 Nguyễn Thiện, P. Nghĩa Chánh, TP. Quảng Ngãi)
– Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi

Trả lời công văn số 937/CT-HCQTTVAC ngày 28/5/2014 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi:

Về việc báo cáo và kiến nghị về việc xuất hóa đơn đối với tài sản bán đấu giá của chủ DN đang thụ lý án. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Tại Điều 13 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010;

– Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

quy định:

“Điều 13. Cấp hóa đơn do Cục Thuế đặt in

1. Cơ quan thuế cấp hóa đơn cho các tổ chức không phải là:

– Doanh nghiệp;

– Hộ và cá nhân

không kinh doanh nhưng có phát sinh hoạt động bán hàng hóa; cung ứng dịch vụ cần có hóa đơn để giao cho khách hàng.

Trường hợp tổ chức không phải là:

– Doanh nghiệp;

– Hộ và cá nhân

không kinh doanh bán hàng hóa; dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT; hoặc thuộc trường hợp không phải kê khai, nộp thuế GTGT thì cơ quan thuế không cấp hóa đơn.

Riêng đối với tổ chức, cơ quan nhà nước không thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có bán đấu giá tài sản, trường hợp giá trúng đấu giá là giá bán đã có thuế GTGT được công bố rõ trong hồ sơ bán đấu giá do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì được cấp hóa đơn GTGT để giao cho người mua.”

Tại khoản 8a, Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT; Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế GTGT quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT như sau:

“ … Bán tài sản đảm bảo tiền vay do tổ chức tín dụng; hoặc do cơ quan thi hành án thực hiện theo quy định của pháp luật về xử lý tài sản bảo đảm tiền vay.”

Tại khoản 4 và khoản 5 Điều 17 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của BTC hướng dẫn căn cứ tính thuế như sau:

“4. Trường hợp tổ chức tín dụng nhận giá trị bất động sản là tài sản bảo đảm tiền vay để thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ được bảo đảm thì tổ chức tín dụng khi được phép chuyển nhượng bất động sản theo quy định của pháp luật phải kê khai nộp thuế thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản vào Ngân sách Nhà nước.

Trường hợp bán đấu giá bất động sản là tài sản bảo đảm tiền vay thì số tiền thu được thực hiện thanh toán theo quy định của Chính phủ về bảo đảm tiền vay của các tổ chức tín dụng và kê khai nộp thuế theo quy định. Sau khi thanh toán các khoản trên, số tiền còn lại được trả cho các tổ chức kinh doanh đã thế chấp BĐS để bảo đảm tiền vay.

Trường hợp tổ chức tín dụng được phép chuyển nhượng bất động sản đã được thế chấp theo quy định của pháp luật để thu hồi vốn

Nếu không xác định được giá vốn của bất động sản thì giá vốn được xác định:

+ Giá vốn bằng (=) vốn vay phải trả theo hợp đồng thế chấp bất động sản cộng (+) chi phí lãi vay chưa trả đến thời điểm phát mãi bất động sản thế chấp theo hợp đồng tín dụng cộng (+) các khoản chi phí phát sinh khi chuyển nhượng bất động sản nếu có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

5. Trường hợp cơ quan thi hành án bán đấu giá bất động sản là tài sản bảo đảm thi hành án thì số tiền thu được thực hiện theo quy định tại Nghị định của Chính phủ về kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất để bảo đảm thi hành án.

Tổ chức được ủy quyền bán đấu giá bất động sản thực hiện kê khai; khấu trừ tiền thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản nộp vào Ngân sách Nhà nước. Trên các chứng từ ghi rõ kê khai, nộp thuế thay về bán tài sản đảm bảo thi hành án.

Trường hợp cơ quan thi hành án chuyển nhượng bất động sản là tài sản đảm bảo thi hành án:

Nếu không xác định được giá vốn của bất động sản thì giá vốn được xác định:

+ Giá vốn bằng (=) số tiền nợ phải trả nợ theo quyết định của Tòa án để thi hành án cộng (+) các khoản chi phí phát sinh khi chuyển nhượng bất động sản nếu có hóa đơn chứng từ hợp pháp.”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Trung tâm DVBĐG Tài sản thuộc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi đề nghị hướng dẫn việc xuất hóa đơn bán đấu giá tài sản bảo đảm cho người mua được tài sản bán đấu giá có liên quan đến Công ty Kim Thuyền Phát đang được cơ quan Công an thụ lý điều tra các hành vi:

Vi phạm pháp luật về thuế;

Hành vi phạm pháp luật khác

trong thời gian bà Lê Thị Kim Thuyền, Giám đốc Công ty TNHH MTV Kim Thuyền Phát đang bị công an tạm giam để điều tra và Công ty đang thời gian tạm ngừng hoạt động, Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi nêu tại công văn số 937/CT-TTHT ngày 28/5/2014.

Tổng cục Thuế trả lời Cục Thuế được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO