Xử phạt gian lận thương mại xăng dầu trong ngành thuế

21/01/2019 812 lượt xem    

Công văn số 249/TCT-CS

Gian lận thương mại xăng dầu

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Ngày 22/08/2017, Tổng cục Thuế đã ban hành Kế hoạch số 10/KH-TCT

Về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại xăng dầu trong ngành thuế.

Để chủ động hơn nữa trong công tác quản lý thuế. Phối hợp với các Bộ, Ban, ngành, các cơ quan chức năng trong việc:

– Phát hiện

– Đấu tranh ngăn chặn kịp thời

– Hiệu quả tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại.

Tổng cục Thuế hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính đối với xăng dầu đang trên đường vận chuyển như sau:

Căn cứ quy định tại NĐ số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ, TT số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của BTC

Quy định về hóa đơn bán HH, cung ứng dịch vụ.

Căn cứ TT liên tịch số 64/2015/TTLT-BTC-BCT-BCA-BQP ngày 08/05/2015 của liên Bộ

– BTC,

– Bộ Công Thương,

– Bộ Công an,

– Bộ Quốc phòng

Quy định chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa NK lưu thông trên thị trường. Xăng dầu đang trên đường vận chuyển phải có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc của xăng dầu là hợp pháp.

Tại thời điểm cơ quan chức năng kiểm tra, nếu:

– Thương nhân

– Chủ phương tiện vận tải hoặc

– Người điều khiển phương tiện vận tải không xuất trình đầy đủ hoặc không có hóa đơn, chứng từ theo quy định thì bị xử phạt như sau:

(1) Trường hợp xăng dầu nhập khẩu đang trên đường vận chuyển không có hoặc có nhưng không đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định tại khoản 1 Điều 3 TT liên tịch số 64/2015/TTLT-BTC-BCT-BCA-BQP ngày 08/05/2015 của liên Bộ

– BTC,

– Bộ Công Thương,

– Bộ Công an,

– BQP thì bị xử lý theo quy định tại khoản 1 Điều 6 TT liên tịch số 64/2015/TTLT-BTC-BCT-BCA-BQP nêu trên.

(2) Trường hợp xăng dầu NK đang trên đường vận chuyển nếu xác định là xăng dầu nhập lậu. Bị xử phạt theo Điều 17 NĐ số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ.

(3) Trường hợp xăng dầu đang trên đường vận chuyển trên biển không có hoặc có nhưng không đầy đủ hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của xăng dầu. Bị xử phạt theo khoản 2 và khoản 3 Điều 15 NĐ số 162/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ.

(4) Trường hợp xăng dầu SX, KD trong nước đang trên đường vận chuyển không có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định tại NĐ số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ và TT số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của BTC:

– Nếu không có đầy đủ hóa đơn, chứng từ do lỗi của người bán thì người bán bị xử phạt theo điểm b Khoản 4 Điều 38 NĐ số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/09/2013 của Chính phủ.

– Nếu không có đầy đủ hóa đơn, chứng từ do lỗi của người mua, bị xử phạt theo khoản 6 Điều 3 NĐ số 49/2016/NĐ-CP ngày 27/05/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 39 NĐ số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/09/2013 của Chính phủ.

(5) Trường hợp xăng dầu SX, KD trong nước đang trên đường vận chuyển không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

– Dẫn đến hành vi khai sai làm thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc

– Dẫn đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế, khi cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, phát hiện hành vi vi phạm

– Ngoài việc bị xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn theo quy định

– Người nộp thuế còn bị xử lý truy thu thuế

– Bị xử phạt đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế theo Điều 13 TT số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của BTC.

Đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tăng cường phổ biến cho các cơ quan thuế cấp dưới, đồng thời phổ biến tới các cơ quan chức năng cùng cấp trên địa bàn tham gia công tác thanh tra, kiểm tra, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại xăng dầu về các quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối với xăng dầu đang trên đường vận chuyển nêu trên

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO