Xử lý vướng mắc khi thanh tra, kiểm tra thuế

24/03/2018 810 lượt xem    

Bài viết sau sẽ hướng dẫn về việc xử lý vướng mắc khi thanh tra, kiểm tra thuế

Căn cứ vào công văn 4445/TCT-KK ngày 27/10/2015

Căn cứ, khoản 3 Điều 15; khoản 1 Điều 33 NĐ 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán HHDV. Cụ thể quy định:

Ngày lập hóa đơn là ngày người bán, người mua làm thủ tục ghi nhận HHDV đã được chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng, các trường hợp pháp luật quy định chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký thì ngày lập hóa đơn là ngày bàn giao hàng hóa.

Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ được giao tương ứng.

Phạt từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng với hành vi không ghi đủ nội dung in sẵn khi lập HDĐ; hoặc ghi không đúng theo quy định tại Điều 15 Nghị định này.

Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định. Cụ thể:

Ngày lập hóa đơn đối với xây dựng, lắp đặt là:

  • Thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình;
  • Khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Điểm 1, Điều 41 TT166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của BTC hướng dẫn về xử phạt vi phạm hành chính:

Xử lý đối với việc chậm nộp tiền thuế được thực hiện theo quy định của Luật quản lý thuế; và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật quản lý thuế.

Đối với trường hợp khai thiếu thuế phát hiện qua thanh tra, kiểm tra thì áp dụng tính tiền chậm nộp tiền thuế theo mức 0,05%/ngày tính trên số tiền thuế khai thiếu tính cho thời gian chậm nộp, trường hợp quá thời hạn 90 ngày, kể từ ngày người nộp thuế phải nộp tiền thuế truy thu vào ngân sách nhà nước theo thời hạn ghi trên quyết định xử phạt hoặc quyết định xử lý truy thu thuế mà người nộp thuế chưa nộp thì người nộp thuế bị tính tiền chậm nộp tiền thuế theo mức 0,07%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1459/CT-KTT2 ngày 22/06/2015 và công văn số 1810/CT-KTT2 ngày 28/7/2015 của Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk về việc đề nghị hướng dẫn xử lý vướng mắc khi thanh tra, kiểm tra thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Trường hợp trong quá trình thực hiện thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp, đoàn thanh tra, kiểm tra phát hiện hành vi vi phạm của người nộp thuế lập hóa đơn sai thời điểm dẫn đến kê khai chậm doanh số, số thuế phải nộp và nộp chậm tiền thuế, trước thời điểm cơ quan thuế có quyết định thanh tra, kiểm tra người nộp thuế đã thực hiện lập hóa đơn, kê khai, nộp đủ số tiền thuế phải nộp đối với phát sinh nêu trên thì đoàn thanh tra, kiểm tra thực hiện:

– Xử phạt người nộp thuế về hành vi vi phạm quy định sử dụng hóa đơn khi bán HHDV.

– Đoàn thanh tra, kiểm tra thực hiện xác định lại nghĩa vụ thuế vào đúng kỳ phát sinh thực tế và tính tiền chậm nộp (nếu có) đến thời điểm người nộp thuế đã kê khai, nộp đủ số tiền thuế phải nộp trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định thanh tra, kiểm tra thuế.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO