Xử lý thuế GTGT đối với cơ sở hạch toán phụ thuộc xuất khẩu hàng hóa

20/12/2018 491 lượt xem    

Công văn số: 637/TCT-CS

V/v: thuế GTGT

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Long An

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 174/CT-KTNB ngày 27/01/2014 của Cục Thuế tỉnh Long An báo cáo về trường hợp của Công ty TNHH Hùng Tín kiến nghị về việc không truy thu thuế GTGT đối với trường hợp điều chuyển hàng hóa về Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 2.6; mục IV; phần B; Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn, chứng từ mua bán hàng hóa, dịch vụ:

“2.6. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh xuất điều chuyển hàng hóa cho các cơ sở hạch toán phụ thuộc như các chi nhánh, cửa hàng ở khác địa phương (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) để bán; hoặc điều chuyển giữa các chi nhánh, đơn vị phụ thuộc với nhau; xuất hàng hóa cho cơ sở nhận làm đại lý bán đúng giá, hưởng hoa hồng; căn cứ vào phương thức tổ chức kinh doanh và hạch toán kế toán; cơ sở có thể lựa chọn một trong hai cách sử dụng hóa đơn, chứng từ như sau:

a) Sử dụng hóa đơn GTGT để làm căn cứ thanh toán và kê khai nộp thuế GTGT ở từng đơn vị và từng khâu độc lập với nhau;

b) Sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo Lệnh điều động nội bộ; Sử dụng Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý theo quy định đối với hàng hóa xuất cho cơ sở làm đại lý kèm theo Lệnh điều động nội bộ.

Cơ sở hạch toán phụ thuộc, chi nhánh, cửa hàng; cơ sở nhận làm đại lý bán hàng khi bán hàng phải lập hóa đơn theo quy định giao cho người mua, đồng thời lập Bảng kê hàng hóa bán ra gửi về cơ sở có hàng hóa điều chuyển hoặc cơ sở có hàng hóa gửi bán (gọi chung là cơ sở giao hàng) để cơ sở giao hàng lập hóa đơn GTGT cho hàng hóa thực tế tiêu thụ giao cho cơ sở hạch toán phụ thuộc, chi nhánh, cửa hàng, cơ sở nhận làm đại lý bán hàng…

Cơ sở hạch toán phụ thuộc, chi nhánh, cửa hàng; cơ sở nhận làm đại lý bán hàng thực hiện kê khai nộp thuế GTGT đối với số hàng xuất bán cho người mua và được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo hóa đơn GTGT của cơ sở giao hàng xuất cho”.

Tại khoản 1.3; mục II; Phần B; Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về kê khai thuế GTGT:

“1.3. Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc; nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng; không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế”.

Theo trình bày của Cục thuế tỉnh Long An và Công ty TNHH Hùng Tín, trường hợp năm 2009, 2010 Công ty TNHH Hùng Tín xuất điều chuyển hàng hóa gia công về Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh để xuất khẩu, Công ty sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo Lệnh điều động nội bộ về chi nhánh, không lập hóa đơn GTGT dẫn đến Công ty không phát sinh số thuế GTGT đầu ra tại Cục Thuế Long An nhưng có phát sinh thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và đã đề nghị Cục thuế Long An giải quyết cho hoàn thuế.

Căn cứ theo hướng dẫn trên, Công ty TNHH Hùng Tín tại Long An có hoạt động gia công sản xuất hàng hóa để xuất khẩu, Công ty TNHH Hùng Tín không phát sinh doanh thu tại Long An mà chỉ sản xuất hàng hóa để chuyển về Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh để xuất khẩu, Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh cũng không phát sinh doanh thu nội địa mà chủ yếu là xuất khẩu. Công ty TNHH Hùng Tín tại Long An là đơn vị ký hợp đồng gia công với nước ngoài, trong hợp đồng gia công ký kết giữa Công ty TNHH Hùng Tín.

Do đó, nếu Công ty TNHH Hùng Tín lập hóa đơn GTGT và kê khai, nộp thuế tại Long An thì Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh được khấu trừ, hoàn, vì vậy không ảnh hưởng đến số thu NSNN do thuế GTGT đầu ra phải nộp tại Công ty TNHH Hùng Tín ở Long An bằng thuế GTGT đầu vào được hoàn vì thực tế Chi nhánh đã xuất khẩu ra nước ngoài. Do đó, để tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện đúng nghĩa vụ về thuế, Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến của Cục Thuế tỉnh Long An về việc xử lý về thuế đối với Công ty TNHH Hùng Tín nêu tại công văn số 174/CT-KTNB ngày 27/01/2014 của Cục Thuế tỉnh Long An.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Long An được biết.

Chúc các bạn thành công.

  • Mọi chi tiết xin liên hệ:
  • ® Hãng kiểm toán Calico
  •  Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội, Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hầ Nội
  • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
  • Hotline: 0966.246.800
  • Email: calico.vn@gmail.com
  •  Website: KiemToanCalico.com  www.calico.vn
Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO