Xử lý hủy hóa đơn hết giá trị sử dụng còn tồn của cơ sở kinh doanh

21/01/2019 1048 lượt xem    

Công văn số 1058/TCT-CS

Hóa đơn hết giá trị sử dụng

Kính gửi:

– Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
– Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn
– Cục Thuế tỉnh Cà Mau
– Cục Thuế tỉnh Đắk Nông
– Cục Thuế tỉnh Đồng Nai
– Cục Thuế tỉnh Hải Dương
– Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa
– Cục Thuế tỉnh Phú Yên
– Cục Thuế thành phố Đà Nẵng
– Cục Thuế thành phố Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được công văn của một số Cục Thuế đề nghị hướng dẫn xử lý đối với hóa đơn hết giá trị sử dụng. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 18 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ về xử lý hóa đơn trong các trường hợp không tiếp tục sử dụng;

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 21 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về xử lý hóa đơn trong các trường hợp không tiếp tục sử dụng;

Căn cứ quy định tại Điều 22 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính quy định về sử dụng hóa đơn bất hợp pháp;

Căn cứ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 29 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hủy hóa đơn;

Trường hợp cơ sở kinh doanh bỏ địa chỉ kinh doanh mà không thông báo với cơ quan thuế

(cơ quan thuế đã thực hiện trình tự thủ tục xác minh tình trạng hoạt động của cơ sở kinh doanh theo hướng dẫn tại Quy trình ban hành kèm theo Quyết định số 438/QĐ-TCT ngày 05/4/2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế),

Cơ quan thuế đã ban hành Thông báo về việc:

+ Cơ sở kinh doanh bỏ địa chỉ kinh doanh

+ Số lượng hóa đơn còn tồn của cơ sở kinh doanh không còn giá trị sử dụng.

Sau đó cơ sở kinh doanh đến cơ quan thuế khai báo lại về việc cơ sở kinh doanh tiếp tục hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký thì cơ quan thuế hướng dẫn cơ sở kinh doanh thực hiện hủy các số hóa đơn không còn giá trị sử dụng tại Thông báo về việc người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký theo quy định tại Điều 29 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Tổng cục Thuế có ý kiến để các Cục Thuế biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO