Xử lý hoàn trả số tiền thu hồi hoàn thuế GTGT đã nộp thừa

25/06/2019 2363 lượt xem    

Công văn số 569/TCT-KK

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đăk Lăk
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 294/CT-KK ngày 21/01/2019 của Cục Thuế tỉnh Đăk Lăk về việc hoàn trả số tiền thu hồi hoàn nộp thừa. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Căn cứ Khoản 13 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế;

– Căn cứ Điều 28, Điều 33, Điều 59 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính:

Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế;

– Căn cứ Điều 25 Thông tư số 99/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn

Hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng.
Căn cứ các quy định nêu trên và theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Đăk Lăk thì:
Trường hợp Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Intimex tại Buôn Ma Thuột (Chi nhánh Công ty) đã nộp số tiền 1.003.948.992 đồng vào tài khoản thu hồi hoàn thuế GTGT tại Kho bạc Nhà nước (Tài khoản 8993) vào ngày 14/03/2018, sau đó Cục Thuế tỉnh Đăk Lăk đã có Quyết định số 2659/QĐ-XPVPHC ngày 30/12/2018 về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế, trong đó truy thu số tiền thuế GTGT Chi nhánh Công ty đã được hoàn số tiền 75.210.730 đồng, dẫn đến phát sinh khoản tiền thuế GTGT nộp thừa là 928.738.262 đồng thì Cục Thuế tỉnh Đăk Lăk giải quyết hồ sơ hoàn thuế theo quy định tại Điều 33, Điều 59 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.
Cục Thuế tỉnh Đăk Lăk phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh Đăk Lăk hoàn trả số tiền thuế nộp thừa theo nguyên tắc: Nguồn tiền hoàn trả số tiền thu hồi hoàn thuế GTGT đã nộp thừa được chi từ nguồn thu hồi hoàn thuế GTGT năm hiện hành.
Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết và thực hiện./.

Chúc các bạn thành công

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO