XỬ LÝ HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ

11/01/2021 500 lượt xem    

Công văn số 2777/TCT-CS, ngày 08/7/2020
V/v thuế GTGT đối với dự án đầu tư của Công ty TNHH MTV sản xuất ô tô Thaco – Mazda

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 512/KTNN-TH ngày 31/10/2019 của Kiểm toán Nhà nước kiến nghị về việc xử lý hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư của Công ty TNHH MTV sản xuất Ô tô Thaco – Mazda tại Cục thuế tỉnh Quảng Nam.

Tổng cục Thuế đã có công văn số 5227/TCT-CS ngày 13/12/2019 gửi Cục Thuế tỉnh Quảng Nam đề nghị báo cáo quá trình xử lý hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư của Công ty TNHH MTV sản xuất Ô tô Thaco- Mazda. Ngày 20/12/2019, Cục Thuế tỉnh Quảng Nam đã có công văn số 9770/CT-TKT2 báo cáo Tổng cục.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

 • Căn cứ quy định tại Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
 • Căn cứ quy định tại Luật đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014
 • Căn cứ quy định tại Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016 về việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư.
 • Căn cứ quy định tại điểm 2.a khoản 6 Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ- CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư.
 • Căn cứ quy định tại điểm 2 và điểm 3.c Khoản 3 điều 1 Thông tư số 130/2016/TT BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư.
 • Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại các Thông tư của Bộ Tài chính) về quản lý thuế.

Căn cứ các quy định nêu trên,

Việc Công ty TNHH MTV sản xuất ô tô Thaco – Mazda tại thời điểm hoàn thuế giá trị gia tăng chưa góp đủ vốn điều lệ theo quy định của pháp luật thì không đủ điều kiện để được hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư theo quy định.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Quảng Nam truy hoàn số tiền thuế GTGT đã hoàn cho dự án đầu tư của Công ty TNHH MTV sản xuất Ô tô Thaco – Mazda khi chưa góp đủ vốn điều lệ theo đúng quy định của pháp luật về quản lý thuế. Việc hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư của Công ty TNHH MTV sản xuất ô tô Tha co – Mazda khi góp đủ vốn điều lệ theo đúng quy định pháp luật.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Quảng Nam biết và thực hiện./.

Các bài viết có liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

 • Hãng kiểm toán Calico
 • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội,
 • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
 • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
 • Hotline: 0966.246.800
 • Email: calico.vn@gmail.com
 • Website: kiemtoancalico.com | www.calico.vn
Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO