Xử lý hóa đơn viết sai tên và địa chỉ nhưng đúng mã số thuế

17/08/2019 624 lượt xem    

Lập hóa đơn sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng mã số thuế đúng thì xử lý như thế nào? Dựa trên các văn bản pháp luật về thuế và thông lệ về thuế hiện hành, Hãng kiểm toán Calico xin đưa ra hướng giải quyết  như sau:

Căn cứ vào Điểm b, Khoản 7, Điều 3, Thông tư 26/2015/TT-BTC của bộ tài chính ngày 27/02/2015 có hiệu lực ngày 01/01/2015, quy định xử lý hóa đơn lập sai như sau:

b) Sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 2 Điều 16 như sau:

“b) Tiêu thức “Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán”, “tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua”

Người bán phải ghi đúng tiêu thức “mã số thuế” của người mua và người bán.

Tiêu thức “tên, địa chỉ” của người bán, người mua phải viết đầy đủ; trường hợp viết tắt thì phải đảm bảo xác định đúng người mua, người bán.

Trường hợp tên, địa chỉ người mua quá dài, trên hóa đơn người bán được viết ngắn gọn một số danh từ thông dụng như:

 • “Phường” thành “P”;
 • “Quận” thành “Q”,
 • “Thành phố” thành “TP”,
 • “Việt Nam” thành “VN” hoặc
 • “Cổ phần” là “CP”,
 • “Trách nhiệm Hữu hạn” thành “TNHH”,
 • “khu công nghiệp” thành “KCN”,
 • “sản xuất” thành “SX”,
 • “Chi nhánh” thành “CN”…

Nhưng phải đảm bảo đầy đủ số nhà, tên đường phố, phường, xã, quận, huyện, thành phố, xác định được chính xác tên, địa chỉ doanh nghiệp và phù hợp với đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế của doanh nghiệp.

Trường hợp tổ chức bán hàng có đơn vị trực thuộc có mã số thuế trực tiếp bán hàng thì ghi tên, địa chỉ, mã số thuế của đơn vị trực thuộc. Trường hợp đơn vị trực thuộc không có mã số thuế thì ghi mã số thuế của trụ sở chính.

Trường hợp khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần, người mua không lấy hóa đơn; hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu có) thì:

 • Vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ “người mua không lấy hoá đơn”; hoặc
 • “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế.

Riêng đối với các đơn vị bán lẻ xăng dầu; nếu người mua không yêu cầu lấy hoá đơn; cuối ngày đơn vị phải lập chung một hoá đơn cho tổng doanh thu người mua không lấy hoá đơn phát sinh trong ngày.

Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh. Các trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót khác; thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.”

Căn cứ vào các quy định nêu trên, trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không cần lập hóa đơn điều chỉnh.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

5/5 - (1 bình chọn)
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
5/5 - (1 bình chọn)

NGHIỆP VỤ CALICO