Xử lý hóa đơn lập sai trong trường hợp đã kê khai thuế

09/08/2019 649 lượt xem    

Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì xử lý như thế nào? Bài viết sau sẽ giải đáp thắc mắc cho các bạn căn cứ theo Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính:

Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua;đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ; người bán và người mua đã kê khai thuế; sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót.

Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hóa; giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng… tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số… ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO