Xử lý hồ sơ khai thuế khi khôi phục mã số thuế cho người nộp thuế

07/02/2018 953 lượt xem    

Công văn số: 3620/TCT-KK
V/v xử lý HSKT khi khôi phục MST cho NNT

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Kon Tum

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 113/CT-THNVDT ngày 22/02/2017 của Cục Thuế tỉnh Kon Tum về vướng mắc khôi phục mã số thuếVề vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Căn cứ quy định tại Khoản 1c và khoản 3c Điều 20 Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính quy định về khôi phục mã số thuế;

– Căn cứ quy định tại Khoản 1c Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính quy định về nguyên tắc khai thuế, tính thuế;

– Căn cứ quy định tại Điều 27 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính quy định về báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

Căn cứ các quy định nêu trên:
Khi xử lý hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế cho người nộp thuế trong trường hợp người nộp thuế ở tình trạng:

– Cơ quan thuế đã ban hành Thông báo NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký; nhưng cơ quan đăng ký kinh doanh chưa ban hành Quyết định thu hồi:

  • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp,
  • Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh;

– Cơ quan quản lý nhà nước khác chưa ban hành văn bản thu hồi:

  • Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc
  • Giấy phép tương đương;

người nộp thuế có văn bản đề nghị cơ quan thuế khôi phục mã số thuế và cam kết thanh toán các nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước, chấp hành việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế thì Cục Thuế hướng dẫn người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn còn thiếu đến thời điểm đề nghị khôi phục mã số thuế theo quan điểm 1 nêu tại công văn số 113/CT-THNVDT ngày 22/02/2017 của Cục Thuế tỉnh Kon Tum.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết và thực hiện./.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO