Xoá nợ tiền thuế Công ty phá sản

23/01/2018 624 lượt xem    

Công ty phá sản có được xóa nợ thuế? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn các quy định về Xoá nợ tiền thuế Công ty phá sản theo hướng dẫn tại Công văn số 1240/TCT-CS ngày 03/04/2017 , cụ thể như sau:

– Tại Điều 54 quy định Thứ tự phân chia tài sản:

  1. Trường hợp Thẩm phán ra quyết định tuyên bố phá sản thì tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã được phân chia theo thứ tự sau:

    a) Chi phí phá sản;

 

b) Khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người lao động, quyền lợi khác theo hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể đã ký kết;

 

c) Khoản nợ phát sinh sau khi mở thủ tục phá sản nhằm mục đích phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã;

 

d) Nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước; khoản nợ không có bảo đảm phải trả cho chủ nợ trong danh sách chủ nợ; khoản nợ có bảo đảm chưa được thanh toán do giá trị tài sản bảo đảm không đủ thanh toán nợ.

– Tại Điều 120 quy định Thủ tục thi hành quyết định tuyên bố phá sản:

  1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định tuyên bố phá sản, cơ quan thi hành án dân sự có trách nhiệm chủ động ra quyết định thi hành, phân công Chấp hành viên thi hành quyết định tuyên bố phá sản.

  2. Sau khi nhận được quyết định phân công của Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên thực hiện các nhiệm vụ sau:

    a) Mở một tài khoản tại ngân hàng đứng tên cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền thi hành quyết định tuyên bố phá sản để gửi các khoản tiền thu hồi được của doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản;

 

b) Giám sát Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản thực hiện thanh lý tài sản;

 

c) Thực hiện cưỡng chế để thu hồi tài sản, giao tài sản cho người mua được tài sản trong vụ việc phá sản theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự;

 

d) Sau khi nhận được báo cáo của Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản về kết quả thanh lý tài sản, Chấp hành viên thực hiện phương án phân chia tài sản theo quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản.

– Tại Điều 126 quy định Đình chỉ thi hành quyết định tuyên bố phá sản:

Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự quyết định đình chỉ thi hành quyết định tuyên bố phá sản trong các trường hợp sau:

  1. Doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản không có tài sản để thanh lý, phân chia;

  2. Hoàn thành việc phân chia tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản;

  3. Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự báo cáo Tòa án nhân dân đã giải quyết phá sản và thông báo cho cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan về việc đình chỉ thi hành quyết định tuyên bố phá sản.

Theo công văn số 357/CT – QLN&CCNT ngày 18/01/2017 của Cục Thuế tỉnh Nam Định, Cục Thuế tỉnh Nam ĐỊnh có yêu cầu Tổng cục Thuế giải quyết về việc vướng mắc hồ sơ xóa nợ tiền thuế. Tổng cục Thuế giải quyết như sau:

Căn cứ các quy định nêu trên, để đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành của Luật phá sản số 51/2014/QH13 thì thủ tục hồ sơ xóa nợ bao gồm:

– Quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp của Tòa án (bản sao có công chứng hoặc chứng thực).

– Bảng kế hoạch phân chia tài sản của chấp hành viên được chỉ định thi hành quyết định tuyên bố phá sản đối với Coont ty liên doanh TNHH Luveco thuộc Cục thi hành án dân sự tỉnh Nam Định (bản sao có công chứng hoặc chứng thực).

– Quyết định về việc đình chỉ thi hành quyết định tuyên bố phá sản của cơ quant hi hành án dân sự (bản sao có công chứng hoặc chứng thực).

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO