Xác định tỷ lệ thuế GTGT, TNCN theo ngành nghề đối với hộ kinh doanh

26/01/2018 727 lượt xem    

Thực hiện nộp thuế là nghĩa vụ bắt buộc của công dân. Tuy nhiên nhiều hộ kinh doanh còn vướng mắc về tỷ lệ thuế GTGT, TNCN mà mình phải nộp. Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn về Xác định tỷ lệ thuế GTGT, TNCN theo ngành nghề đối với hộ kinh doanh theo Số: 640/TCT-TNCN V/v vướng mắc xác định tỷ lệ thuế GTGT, TNCN theo ngành nghề đối với hộ kinh doanh sửa chữa ô tô.

– Điểm b3, khoản 2, Điều 2 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“Điều 2, Phương pháp tính thuế đi với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán.

b.3) Trường hợp cá nhân kinh doanh nhiều lĩnh vực, ngành nghề thì cá nhân thực hiện khai và tính thuế theo tỷ lệ thuế tính trên doanh thu áp dụng đối với từng lĩnh vực, ngành nghề. Trường hợp cá nhân kinh doanh không xác định được doanh thu tính thuế của từng lĩnh vực, ngành nghề hoặc xác định không phù hợp với thực tế kinh doanh thì cơ quan thuế có thẩm quyền n định doanh thu tính thuế khoán của từng lĩnh vực, ngành nghề theo quy định của pháp luật về quản lý thuế

– Tại Điểm b1, khoản 2, Điều 2 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“b.1) Tỷ lệ thuế tính trên doanh thu gồm tỷ lệ thuế giá trị gia tăng và tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân áp dụng đối với từng lĩnh vực ngành nghề như sau:

– Phân phối, cung cấp hàng hóa: tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là %; tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 0,5%.

– Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: tỷ lệ thuế giá trị gia ng là 5%; tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 2%.

– Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 3%; tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 1,5%.

– Hoạt động kinh doanh khác: tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 2%; tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 1%.”

– Tại khoản 1, 2, 3 Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn Danh mục ngành, nghề tính thuế GTGT, thuế TNCN theo tỷ lệ % trên doanh thu đối với cá nhân kinh doanh:

1. Phân phối, cung cấp hàng hóa đối với hoạt động bán buôn, bán lẻ các loại hàng hóa (trừ giá trị hàng hóa đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng).

2. Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu

– Dịch vụ khác;…

3. Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu:

– Dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác;

Công văn số 3109/CT-KTNB ngày 30/12/2016 của Cục Thuế tnh Quảng Ngãi, nêu vướng mắc về việc vưng mắc xác định tỷ lệ thuế GTGT, TNCN theo ngành nghề đi với hộ kinh doanh sửa chữa ô tô. Căn cứ hướng dẫn trên đây thì:

– Trường hợp hộ kinh doanh chỉ cung cấp phụ tùng thì áp dụng tỷ lệ tính thuế trên doanh thu theo hóa đơn đối với hoạt động phân phối hàng hóa với tỷ lệ thuế GTGT và thuế TNCN là 1% và 0,5%.

– Trường hợp hộ kinh doanh chỉ cung cấp dịch vụ sửa chữa thì áp dụng tỷ lệ tính thuế trên doanh thu theo hóa đơn đối với dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu với tỷ lệ thuế GTGT và thuế TNCN là 5% và 2%.

– Trường hợp hộ kinh doanh cung cấp dịch vụ sửa chữa kèm theo cung cấp phụ tùng thay thế thì áp dụng tỷ lệ tính thuế trên doanh thu theo hóa đơn đối với sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dng có bao thầu nguyên vật liệu với tỷ lệ thuế GTGT và thuế TNCN là 3% và 1,5%.

Đề nghị Cục thuế căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính, hướng dẫn tại công văn này và thực tế kinh doanh của hộ kinh doanh để áp dụng tỷ lệ tính thuế trên doanh thu phù hợp với thực tế.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO