Xác định thuế TNDN cho cơ sở hạch toán phụ thuộc

26/04/2021 873 lượt xem    

Công văn số: 85416/CT-TTHT

v/v xác định thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Kính gửi: Công ty TNHH Công nghiệp KYB Việt Nam (Địa chỉ: Lô i10i11-i12, KCN Thăng Long, Đông Anh, TP Hà Nội) MST: 0101308175

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 100920/CV/KMV.ACC ngày 10/09/2020 của Công ty TNHH Công nghiệp KYB Việt Nam (gọi tắt là Công ty) hỏi về chính sách thuế (thuế TNDN); Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

– Căn cứ Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp.

+ Tại Điều 13 quy định xác định số thuế phải nộp:

“S thuế thu nhập doanh nghiệp tính nộp ở tỉnh, thành ph trực thuộc Trung ương nơi có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc được xác định bằng s thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ nhân (x) tỷ lệ chi phí của cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc với tổng chi phí của doanh nghiệp.

Tỷ lệ chi phí được xác định bằng tỷ lệ chi phí giữa tổng chi phí của cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc với tng chi phí của doanh nghiệp. Tỷ lệ chi phí được xác định như sau:

Tỷ lệ chi phí của cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc

=

Tổng chphí của cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc

Tng chi phí của doanh nghiệp

S liệu để xác định tỷ lệ chi phí được căn cứ vào s liệu quyết toán thuế thu nhập của doanh nghiệp năm trước liền kề năm tính thuế do doanh nghiệp tự xác định đ làm căn cứ xác định số thuế phải nộp và được sử dụng đ kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cho các năm sau.….

Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập; doanh nghiệp đang hoạt động có thành lập thêm hoặc thu hẹp các cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc ở các địa phương thì doanh nghiệp phải tự xác định tỷ lệ chi phí cho kỳ tính thuế đầu tiên đi vớcác trường hợp có sự thay đổi này. Từ kỳ tính thuế tiếp theo tỷ lệ chi phí được sử dụng n định theo nguyên tắc nêu trên. ”

+ Tại Khoản 2 Điều 18 quy định về điều kiện áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

“2. Trong thời gian đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp nếu doanh nghiệp thực hiện nhiều hoạt động sản xut, kinh doanh thì doanh nghiệp phải tính riêng thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (bao gm mức thuế suất ưu đãi, mức min thuế, giảm thuế) và thu nhập từ hoạt động kinh doanh không được hưởng ưu đãi thuế đ kê khai nộp thuế riêng.

Trường hợp trong kỳ tính thuế; doanh nghiệp không tính riêng thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế và thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh không được hưởng ưu đãi thuế thì phần thu nhập của hoạt động sản xuất kinh doanh ưu đãi thuế xác định bằng (=) tổng thu nhập tính thuế nhân (x) với tỷ lệ phần trăm (%) doanh thu hoặc chi phí được trừ của hoạt động sản xuất kinh doanh ưu đãi thuế so với tổng doanh thu hoặc tng chi phí được trừ của doanh nghiệp trong kỳ tính thuế.

Trường hợp có khoản doanh thu hoặc chi phí được trừ không thể hạch toán riêng được thì khoản doanh thu hoặc chi phí được trừ đó xác định theo tỷ lệ giữa doanh thu hoặc chi phí được trừ của hoạt động sản xuất, kinh doanh hưởng ưu đãi thuế trên tng doanh thu hoặc chi phí được trừ của doanh nghiệp. ”

Căn cứ quy định trên,

Trường hợp Công ty TNHH KYB Việt Nam có nhà máy KYB Vĩnh Phúc đặt tại Tỉnh Vĩnh Phúc và là cơ sở hạch toán phụ thuộc của Công ty TNHH KYB Việt Nam thì số thuế thu nhập doanh nghiệp tính nộp ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc được xác định bằng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ nhân (x) tỷ lệ chi phí của cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc với tổng chi phí của doanh nghiệp theo quy định tại Điều 13 Thông tư số 78/2014/TT-BTC .

Trong thời gian đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp nếu Công ty phát sinh cả thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế và thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh không được hưởng ưu đãi thì Công ty thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC .

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hợp còn vướng mắc; đơn vị có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra – Kiểm Tra số 2 để được hỗ trợ giải quyết. Cục Thuế TP Hà Nội tr lời để Công ty TNHH Công nghiệp KYB Việt Nam được biết và thực hiện.

Chúc các bạn thành công.!

Các bài viết liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

  • Hãng kiểm toán Calico
  • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội,
  • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
  • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
  • Hotline: 0966.246.800
  • Email: calico.vn@gmail.com
  • Website: KiemToanCalico.com | www.calico.vn
Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO