Xác định thu nhập được hưởng ưu đãi thuế TNDN

07/02/2018 809 lượt xem    

Công văn số: 5362/TCT-CS
V/v Chính sách thuế

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi.

Trả lời công văn số 1957/CT-Ktra2 ngày 25/8/2016 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi về vướng mắc trong việc xác định thu nhập được hưởng ưu đãi thuế TNDN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Tại khoản 1 và khoản 2, Điều 10 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính của Bộ Tài chính quy định:

“1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:

“3. Không áp dụng ưu đãi thuế TNDN và không áp dụng thuế suất 20% (bao gồm cả doanh nghiệp thuộc diện áp dụng thuế suất 20% theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 78/2014/TT-BTC) đối với các khoản thu nhập sau:

a) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng quyền góp vốn; thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (trừ thu nhập từ đầu tư kinh doanh nhà ở xã hội quy định tạiđiểm d Khoản 3 Điều 19 Thông tư số 78/2014/TT-BTC); thu nhập từ chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác khoáng sản; thu nhập nhận được từ hoạt động sản xuất, kinh doanh ở ngoài Việt Nam.

b) Thu nhập từ hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu, khí, tài nguyên quý hiếm khác và thu nhập từ hoạt động khai thác khoáng sản.

c) Thu nhập từ kinh doanh dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.”.

2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTCnhư sau:

“4. Doanh nghiệp có dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng điều kiện về lĩnh vực ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư xác định ưu đãi như sau:

b) Doanh nghiệp có dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế TNDNdođáp ứng điều kiện ưu đãi về địa bàn (bao gồm cả khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao) thì thu nhập được hưởng ưu đãi thuế TNDN là toàn bộ thu nhập phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn ưu đãi trừ các khoản thu nhập nêu tại điểm a, b, c Khoản 1 Điều này.”

Trả lời công văn số 1957/CT-Ktra2 ngày 25/8/2016 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi về vướng mắc trong việc xác định thu nhập được hưởng ưu đãi thuế TNDN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về kiến nghị của Cục Thuế liên quan đến việc xác định nội dung hợp đồng kinh tế với Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí – CTCP (DMC) có phù hợp với ngành nghề kinh doanh và mục tiêu của dự án theo nội dung Giấy chứng nhận đầu tư hay không thuộc thẩm quyền của cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư địa phương, do đó đề nghị Cục Thuế liên hệ với cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư địa phương để xác định cho phù hợp.

Căn cứ quy định nêu trên, đề nghị Cục Thuế xem xét đối với các trường hợp có dự án đầu tư thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, được hưởng ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng điều kiện ưu đãi về địa bàn (không bao gồm thu nhập thực hiện ngoài địa bàn) trừ các khoản thu nhập nêu tại điểm a, b, c Khoản 1, Điều 10 Thông tư số 96/2015/TT-BTC./.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO