Xác định thời điểm lập hóa đơn và thời điểm xác định thuế GTGT

31/01/2018 818 lượt xem    

Đâu là thời điểm chính xác để lập hóa đơn và xác định thuế GTGT? Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ hơn và chỉ ra các bước hướng dẫn về vấn đề nêu trên theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 1843/TCT-CS, ngày 04 tháng 05 năm 2016.

Nội dung cụ thể như sau:

– Tại Khoản 2 Điều 14 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.”

– Tại Khoản 2 Điều 14 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 Bộ Tài chính hướng dẫn:

“Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.”

– Tại Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“Điều 8. Thời điểm xác định thuế GTGT

  1. Đối với cung ứng dịch vụ là thời Điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc thời Điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.”

– Tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “2. Thời Điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được xác định như sau:

  1. a) Đối với hoạt động bán hàng hóa là thời Điểm chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng hàng hóa cho người mua.
  2. b) Đối với hoạt động cung ứng dịch vụ là thời Điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ cho người mua hoặc thời Điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ.

Trường hợp thời Điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ xảy ra trước thời Điểm dịch vụ hoàn thành thì thời Điểm xác định doanh thu tính thuế được tính theo thời Điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ.

  1. c) Trường hợp khác theo quy định của pháp luật.”

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 75079/CT-KTT6 ngày 25/11/2015 của Cục Thuế TP Hà Nội về chính sách thuế. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế TP Hà Nội được biết:

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, đề nghị Cục Thuế TP Hà Nội kiểm tra tình hình thực tế của Công ty cổ phần tư vấn công nghệ thiết bị và kiểm định xây dựng Coninco: nội dung các hợp đồng kinh tế được ký giữa Công ty và khách hàng (nội dung dịch vụ cung cấp, thời điểm tiến độ thực hiện và tiến độ thanh toán được quy định trong hợp đồng), tình hình thực tế thực hiện các hợp đồng, đối chiếu tiến độ thực hiện với thời Điểm nhận tiền/thanh toán từng hợp đồng, để áp dụng việc xác định thời điểm xuất hóa đơn và kê khai nộp thuế theo quy định của pháp luật.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO