Xác định lệ phí trước bạ đối với tài sản là bất động sản

01/02/2018 618 lượt xem    

Tổng cục Thuế sau một thời gian triển khai thực hiện quy định mới về cách tính lệ phí trước bạ, thủ tục ghi nợ thuế đối với nhà, đất chưa thấy phát sinh vướng mắc và nhận được sự đồng thuận của người nộp thuế. Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn về Xác định lệ phí trước bạ đối với tài sản là bất động sản theo Công văn Số 1359/TCT-CS ngày 01 tháng 04 năm 2016 v/v giải đáp vướng mắc về lệ phí trước bạ.

 Tại Điểm c, Khoản 3, Điều 4 và Khoản 26, Nghị định số 45/2011/NĐ- CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ quy định:

“3. Đất được Nhà nước giao cho các tổ chức, cá nhân sử dụng vào các mục đích sau đây:

c) Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê, không phân biệt đất trong hay ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất; đầu tư xây dựng nhà để kinh doanh. Các trường hợp này nếu chuyển nhượng thì tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng phải nộp lệ phí trước bạ; nếu cho thuê hoặc tự sử dụng thì tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao đất phải nộp lệ phí trước bạ

  1. Tài sản là hàng hóa kinh doanh của các tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật mà không đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền

– Tại Điểm c, Khoản 3, Điều 3 Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ quy định:

“3. Đất được nhà nước giao cho các tổ chức, cá nhân sử dụng vào các mục đích sau đây:

+ Tại Điều 3 quy định quyền và nghĩa vụ của bên nhận chuyển nhượng

” Kế thừa và thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ đầu tư chuyển nhượng đã chuyển giao; đầu tư xây dựng dự án, sớm hoàn thành đưa dự án vào sử dụng. Xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật, công viên cây xanh theo đúng quy hoạch, thiết kế được duyệt để bàn giao lại cho chính quyền địa phương, cơ quan có thẩm quyền theo quy định…

Mặt khác, do dự án chỉ chuyển nhượng một phần diện tích nên trên các các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vẫn đứng tên Công ty TNHH xây dựng thương mại Trung Sơn, cơ quan tài nguyên và môi trường chỉ xác nhận thay đổi vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng mới.

Công văn số 347/CT-KTTĐ ngày 12/1/2016 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về xác định số lượng tài sản để tính thu lệ phí trước bạ đối với tài sản là bất động sản

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty TNHH Đầu tư Việt Tâm trúng đấu giá quyền sử dụng đất và được UBND thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận cho nhận chuyển nhượng một phần dự án Chung cư cụm III và IV thuộc tổng thể dự án Khu dân cư Trung Sơn 6,75ha- Khu chung cư chức năng 6A, Khu đô thị Nam thành phố, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh từ Công ty TNHH Đầu tư xây dựng kinh doanh nhà Thảo Loan theo Quyết định số 6295/QĐ- UBND ngày 30/11/2015 để tiếp tục đầu tư thực hiện dự án xây dựng nhà để kinh doanh (sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng nhà để kinh doanh)

Đồng thời Công ty TNHH Đầu tư Việt Tâm kế thừa và thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ đầu tư chuyển nhượng đã chuyển giao thì Công ty không phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu sử dụng tài sản theo quy định tại Điểm c, Khoản 3 và Khoản 26 Điều 4, Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 nêu trên. Trường hợp nếu Công ty TNHH Đầu tư Việt Tâm đăng ký quyền sử dụng đất đứng tên Công ty và sử dụng một phần diện tích đất để cho thuê hoặc sử dụng cho hoạt động của Công ty (không sử dụng đất vào mục đích đầu tư xây dựng nhà để kinh doanh) thì Công ty phải nộp lệ phí trước bạ đối với diện tích này.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO