Quy định về xác định kỳ kê khai thuế GTGT

28/03/2018 689 lượt xem    

Trường hợp HDBank có trụ sở chính tại TP.Hồ Chí Minh kê khai, nộp thuế tại Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh và các đơn vị trực thuộc ở địa phương cấp tỉnh khác kê khai, nộp thuế tại Cục Thuế quản lý trực tiếp nơi đơn vị đặt trụ sở, HDBank có đề xuất cho phép các đơn vị trong hệ thống của HDBank trên toàn quốc được thống nhất kỳ kê khai và nộp thuế GTGT theo tháng kể từ 01/01/2016 thì các ngân hàng đó phải làm thủ tục gì để có thể khai thuế GTGT theo tháng? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn các Quy định về xác định kỳ kê khai thuế GTGT. (Theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại Công văn số 3817/TCT-KK ngày 17/09/2015). Cụ thể như sau:

– Căn cứ, Điều 15 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế quy định:

“b) Khai thuế giá trị gia tăng theo quý

b.1) Đối tượng khai thuế GTGT theo quý

Khai thuế theo quý áp dụng đối với người nộp thuế GTGT có tổng doanh thu bán HHDV của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống.

Trường hợp người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động SXKD việc khai thuế GTGT được thực hiện theo quý. Sau khi SXKD đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý.

……

Người nộp thuế có trách nhiệm tự xác định thuộc đối tượng khai thuế theo tháng, quý để thực hiện khai thuế theo quy định.

Trường hợp người nộp thuế đủ điều kiện và thuộc đối tượng khai thuế GTGT theo quý muốn chuyển sang khai thuế theo tháng thì gửi thông báo (theo Mẫu số 07/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này) cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là cùng với thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT của tháng đầu tiên của năm bắt đầu khai thuế GTGT theo tháng.

b.2) Thời kỳ khai thuế theo quý

– Việc thực hiện khai thuế theo quý, tháng được ổn định trọn năm dương lịch và theo chu kỳ 3năm. Riêng chu kỳ ổn định đầu tiên được xác định tính kể từ ngày 01/10/2014 đến hết ngày 31/12/2016.”

Trả lời công văn số 892/2015/CV-TGĐ đề ngày 04/09/2015 của Ngân hàng TMCP phát triển TP.Hồ Chí Minh (HDBank) (Đ/c: 25Bis Nguyễn Thị Minh Khai, P.Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM) về việc xác định kỳ kê khai thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Trường hợp Ngân hàng TMCP Phát triển TP.Hồ Chí Minh (HDBank) có trụ sở chính tại TP.Hồ Chí Minh kê khai, nộp thuế tại Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh và các đơn vị trực thuộc ở địa phương cấp tỉnh khác kê khai, nộp thuế tại Cục Thuế quản lý trực tiếp nơi đơn vị đặt trụ sở, Ngân hàng TMCP Phát triển TP.Hồ Chí Minh (HDBank) có đề xuất cho phép các đơn vị trong hệ thống của HDBank trên toàn quốc được thống nhất kỳ kê khai và nộp thuế GTGT theo tháng kể từ 01/01/2016 thì các đơn vị trực thuộc của HDBank thuộc đối tượng khai thuế GTGT theo quý muốn chuyển sang khai thuế theo tháng thực hiện gửi thông báo (theo Mẫu số 07/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 151/2014/TT-BTC) cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo hướng dẫn tại Điều 15 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO