Xác định giá vốn đối với hoạt động chuyển nhượng vốn

26/02/2018 881 lượt xem    

Hoạt động chuyển nhượng vốn là hoạt động trong số ít các doanh nghiệp gặp, nhưng cũng có nhiều doanh nghiệp khi gặp hoạt động chuyển nhượng này thì lại khó khăn. Bài viết sau sẽ giúp giải đáp những vướng mắc khi xác định giá vốn đối với hoạt động chuyển nhượng vốn

Tại khoản 2 mục II phần B Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn:

Đối với thu nhập từ chuyển nhượng phần vốn góp

– Thu nhập tính thuế:

Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng phần vốn góp là thu nhập chịu thuế được xác định bằng giá chuyển nhượng trừ giá mua của phần vốn góp và các chi phí hợp lý liên quan đến việc tạo ra thu nhập từ chuyển nhượng vốn.

– Giá chuyển nhượng:

Giá chuyển nhượng là số tiền mà cá nhân nhận được theo hợp đồng chuyển nhượng vốn.

Trường hợp chuyển nhượng không quy định giá thanh toán hoặc giá thanh toán trên hợp đồng không phù hợp với giá thị trường thì cơ quan thuế có quyền ấn định giá chuyển nhượng theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật.

– Giá mua:

Nếu là phần vốn do mua lại thì giá mua là giá trị phần vốn đó tại thời điểm mua. Giá mua được xác định căn cứ vào hợp đồng mua lại phần vốn góp.

Thời điểm xác định thu nhập tính thuế:

Thời điểm xác định thu nhập tính thuế là thời điểm giao dịch chuyển nhượng vốn hoàn thành theo quy định của pháp luật.

Trả lời công văn số 1851/CT-TTr ngày 30/8/2016 của Cục thuế tỉnh Bến Tre vướng mắc xác định giá vốn đối với hoạt động chuyển nhượng vốn của cá nhân trong Công ty CP Thủy sản Bến Tre.

Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, hồ sơ và thông tin Cục thuế tỉnh Bến Tre cung cấp, phương pháp xác định giá vốn đối với hoạt động chuyển nhượng vốn của ông Hồ Bình Trọng được Công ty CP Thủy sản Bến Tre kê khai thay do cá nhân tự lựa chọn, có thể xác định giá vốn tại thời điểm mua theo từng lần mua. Tuy nhiên, phương pháp lựa chọn phải ổn định và nhất quán trong thời gian nhất định, phù hợp theo quy định của Pháp luật.

 

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO