Xác định đối tượng miễn tiền thuê đất

22/03/2018 557 lượt xem    

Bài viết sau sẽ hướng dẫn về việc xác định đối tượng miễn tiền thuê đất căn cứ vào công văn 4173/TCT-CS ngày 08/10/2015

Tại khoản 1 Điều 18 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định:

Việc miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước được thực hiện theo từng dự án đầu tư gắn với việc cho thuê đất mới

Căn cứ quy định tại Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn :

Tại khoản 9 Phụ lục danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư trong nông nghiệp và nông thôn ban hành kèm theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ quy định:

Chế biến, bảo quản nông, lâm, thuỷ sản, dược liệu

Tại khoản 5 Điều 3 quy định:

Dự án nông nghiệp khuyến khích đầu tư là dự án đầu tư thuộc lĩnh vực nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư thực hiện tại vùng nông thôn

 Tại khoản 4 Điều 6 quy định:

Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của Nhà nước

Nhà đầu tư có dự án nông nghiệp ưu đãi đầu tư được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong 11 năm đầu từ ngày dự án hoàn thành đi vào hoạt động.

Trả lời Công văn số 531/CT-THNVDT ngày 24/08/2015 của Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long về xác định đối tượng miễn tiền thuê đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Kiên Giang được UBND tỉnh Vĩnh Long cho thuê đất để thực hiện dự án Nhà máy sơ chế & chế biến hàng nông sản theo Quyết định số 1174/QĐ-UBND ngày 13/07/2015 (dự án nông nghiệp khuyến khích đầu tư) thì Công ty thuộc đối tượng được xem xét miễn tiền thuê đất theo quy định tại khoản 4 Điều 6 Nghị định số 210/2013/NĐ-CP của Chính phủ nêu trên.

 

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO