Xác định cơ sở thường trú để áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 0%

07/02/2018 533 lượt xem    

Số: 3426/TCT-HTQT
V/v xác định cơ sở thường trú để áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%

Kính gửi: Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1056/CT-KTNB ngày 03/02/2016 và công văn số 2165/CT-KTNB ngày 15/3/2016 của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn về việc xác định cơ sở thường trú để áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 0% đối với dịch vụ xuất khẩu của Công ty TNHH JFE Steel Việt Nam (sau đây gọi là JFE Việt Nam)Về vấn đề này, sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Nguyên tắc áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (Hiệp định thuế):

Theo quy định tại Điều 2 (Các loại thuế bao gồm trong Hiệp định), Hiệp định thuế chỉ áp dụng đối với các loại thuế trực thu (thuế TNDNthuế TNCN), không áp dụng đối với thuế gián thu (thuế GTGT, thuế TTĐB,…). Quy định này cũng được hướng dẫn tại Điều 2, Mục 1, Chương I, Thông tư số 205/2013/TT-BTC ngày 24/12/2013 của Bộ Tài chính). Do đó, việc viện dẫn các quy định tại Hiệp định thuế để áp dụng các quy định liên quan đến thuế gián thu nói chung và thuế GTGT nói riêng là không đúng với nguyên tắc áp dụng Hiệp định thuế.

2. Quy định về cơ sở thường trú:

Điểm 3, Điều 2, Chương I, Luật Thuế TNDN số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2009) quy định về cơ sở thường trú như sau:

“3. Cơ sở thường trú của doanh nghiệp nước ngoài là cơ sở sản xuất, kinh doanh mà thông qua cơ sở này, doanh nghiệp nước ngoài tiến hành một phần hoặc toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam mang lại thu nhập, bao gồm:

a) Chi nhánh, văn phòng điều hành, nhà máy, công xưởng, phương tiện vận tải, hầm mỏ, mỏ dầu, khí hoặc địa điểm khai thác tài nguyên thiên nhiên khác tại Việt Nam;

b) Địa điểm xây dựng, công trình xây dựng, lắp đặt, lắp ráp;

c) Cơ sở cung cấp dịch vụ, bao gồm cả dịch vụ tư vấn thông qua người làm công hay một tổ chức, cá nhân khác;

d) Đại lý cho doanh nghiệp nước ngoài;

đ) Đại diện tại Việt Nam trong trường hợp là đại diện có thẩm quyền ký kết hợp đồng đứng tên doanh nghiệp nước ngoài hoặc đại diện không có thẩm quyền ký kết hợp đồng đứng tên doanh nghiệp nước ngoài nhưng thường xuyên thực hiện việc giao hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ tại Việt Nam.”

3. Quy định tại Hợp đồng giữa JFE Việt Nam và JFE Nhật Bản:

 Công văn số 1056/CT-KTNB ngày 03/02/2016 và công văn số 2165/CT-KTNB ngày 15/3/2016 của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn về việc xác định cơ sở thường trú để áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 0% đối với dịch vụ xuất khẩu của Công ty TNHH JFE Steel Việt Nam (sau đây gọi là JFE Việt Nam)

Căn cứ các thông tin do Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cung cấp tại công văn số 1056/CT-KTNB và giải trình của JFE Việt Nam tại công văn số CVJFE-0104-16 ngày 07/4/2016 gửi Tổng cục Thuế, các dịch vụ do JFE Việt Nam cung cấp cho JFE Nhật Bản theo quy định tại Hợp đồng giữa JFE Việt Nam và JFE Nhật Bản bao gồm: (i) thu thập, khảo sát và cung cấp thông tin liên quan đến chính trị, kinh tế, xã hội và quản trị kinh doanh

Gồm: tình hình kinh tế Việt Nam, chỉ tiêu kinh tế vĩ mô của Việt Nam, tình hình tiêu thụ ô tô Việt Nam, thị trường sắt và thép Việt Nam); và (ii) các dịch vụ hỗ trợ hậu cần cho JFE Nhật Bản (gồm: đặt lịch hẹn với khách hàng cho nhân viên của JFE Nhật Bản sang Việt Nam công tác, đồng hành và phiên dịch; hỗ trợ nhân sự của JFE Nhật Bản được chỉ định đến công tác tại Việt Nam).

Đồng thời, trên thực tế JFE Nhật Bản không trực tiếp thực hiện hoạt động kinh doanh bán hàng hóa (thép) tại Việt Nam. Theo đó, JFE Nhật Bản chỉ bán trực tiếp duy nhất cho các Công ty chuyên kinh doanh thương mại mặt hàng này tại Nhật Bản (gọi là “Trading House” hay TH), sau đó các công ty này sẽ bán lại thép cho các công ty/thị tại Việt Nam.

Trường hợp JFE Việt Nam chỉ cung cấp cho JFE Nhật Bản các dịch vụ mang tính chất là các hoạt động chuẩn bị hoặc phụ trợ nêu trên thì chưa đủ cơ sở khẳng định JFE Nhật Bản có cơ sở thường trú (CSTT) tại Việt Nam.

Đối với giai đoạn từ tháng 6/2013 đến tháng 12/2013, căn cứ quy định tại Điều 9, Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính:

– Nhóm dịch vụ thứ (i): được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% do chưa đủ cơ sở khẳng định JFE Nhật Bản có CSTT tại Việt Nam nên đủ điều kiện là dịch vụ xuất khẩu.

– Nhóm dịch vụ thứ (ii): thuộc nhóm các dịch vụ cung ứng tại Việt Nam cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài nên không được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết và hướng dẫn JFE Việt Nam thực hiện. Yêu cầu Cục Thuế thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và hướng dẫn tại công văn này./.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO