Xác định chứng từ thanh toán qua ngân hàng với Văn phòng đại diện

17/03/2018 693 lượt xem    

Hiện nay Luật thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam đang được Chính phủ ban hành nội dung như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ hơn và chỉ ra các bước hướng dẫn về vấn đề nêu trên theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 3184/TCT-CS, ngày 07 tháng 08 năm 2015. Nội dung cụ thể như sau:

“Điều 16. Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện

Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện bao gồm:

1. Thực hiện chức năng văn phòng liên lạc.

2. Xúc tiến xây dựng các dự án hợp tác của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

3. Nghiên cứu thị trường để thúc đẩy cơ hội mua bán hàng hóa, cung ứng và tiêu dùng dịch vụ thương mại của thương nhân mà mình đại diện.

4. Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các hợp đồng đã ký kết với các đối tác Việt Nam hoặc liên quan đến thị trường Việt Nam của thương nhân nước ngoài mà mình đại diện.

5. Các hoạt động khác mà pháp luật Việt Nam cho phép.

Điều 17. Nội dung hoạt động của Chi nhánh

1. Chi nhánh được tiến hành các hoạt động ghi trong Giấy phép thành lập và phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 2 của Nghị định này.

2. Trường hợp Chi nhánh hoạt động trong các lĩnh vực mà pháp luật quy định phải có điều kiện thì Chi nhánh chỉ được hoạt động khi có đủ điều kiện theo quy định.

3. Điều kiện hoạt động kinh doanh là yêu cầu mà Chi nhánh phải có hoặc phải thực hiện khi tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể, được thể hiện bằng Giấy phép kinh doanh, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, chứng chỉ hành nghề, chứng nhận bảo hiểm nghề nghiệp, yêu cầu về vốn pháp định hoặc yêu cầu khác được quy định theo pháp luật về doanh nghiệp.

Điều 18. Mở tài khoản

1. Văn phòng đại diện được mở tài khoản chuyên chi bằng ngoại tệ và tài khoản chuyên chi bằng đồng Việt Nam có gốc ngoại tệ tại Ngân hàng được phép hoạt động tại Việt Nam và chỉ được sử dụng tài khoản này vào hoạt động của Văn phòng đại diện.

3. Việc mở, sử dụng và đóng tài khoản của Văn phòng đại diện, Chi nhánh thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.”

 

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 2478/CT-KTrT ngày 23/12/2014 của Cục Thuế tỉnh Điện Biên báo cáo vướng mắc về việc xác định thủ tục chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với Văn phòng đại diện. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Điện Biên được biết:

Theo trình bày tại công văn của Cục Thuế thì Công ty XNK Phú Thọ Uđôm Xay (địa chỉ: Thị xã Mường Xay, tỉnh U Đôm Xay, Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào) có Văn phòng đại diện mở tại Việt Nam.

Doanh nghiệp tư nhân xây dựng thương mại Hải Hưng (bên xuất khẩu) ký hợp đồng mua bán hàng hóa với Công ty XNK Phú Thọ Uđôm Xay (bên nhập khẩu), theo quy định tại Phụ lục hợp đồng về điều khoản thanh toán thì Công ty XNK Phú Thọ Uđôm Xay thanh toán tiền hàng cho Doanh nghiệp xây dựng tư nhân Hải Hưng từ tài khoản của Văn phòng đại diện Công ty XNK Phú Thọ Uđôm Xay tại Việt Nam, tài khoản tiền Việt Nam số 8900201003565 tại Ngân hàng nông nghiệp & phát triển nông thôn Việt Nam – chi nhánh Điện Biên.

Căn cứ quy định trên:

– Văn phòng đại diện được mở tài khoản chuyên chi bằng ngoại tệ và tài khoản chuyên chi bằng đồng Việt Nam có gốc ngoại tệ tại Ngân hàng được phép hoạt động tại Việt Nam và chỉ được sử dụng tài khoản này vào hoạt động của Văn phòng đại diện nêu tại Điều 16 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP nêu trên. Tại Điều 16 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP không có quy định về việc Văn phòng đại diện được thanh toán hộ Công ty mẹ ở nước ngoài.

– Đối với trường hợp cụ thể Cục thuế nêu tại công văn, đề nghị Cục thuế làm rõ nguồn gốc dòng tiền từ Công ty XNK Phú Thọ Uđôm Xay (doanh nghiệp Lào) chuyển vào tài khoản của Văn phòng đại diện tại Việt Nam để thanh toán hợp đồng mua bán hàng hóa ký với Doanh nghiệp tư nhân xây dựng thương mại Hải Hưng. Trường hợp có phát sinh tiền mặt nộp vào tài khoản vãng lai để thanh toán tiền hàng xuất khẩu thì Cục thuế thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại các công văn 12485/BTC-TCT ngày 18/9/2013, công văn 10024/BTC- TCT ngày 22/7/2014, công văn số 14094/BTC-TCT ngày 7/10/2014.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO