Xác định các loại giấy tờ khác chứng minh đã nộp tiền để được sử dụng đất

23/03/2018 736 lượt xem    

Bài viết sau sẽ hướng dẫn giải đáp vướng mắc khi xác định các loại giấy tờ khác chứng minh đã nộp tiền để được sử dụng đất

Căn cứ vào công văn 4281/TCT-CS ngày 14/10/2015

Tại Điểm a, K1, Điều 8 NĐ45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của CP quy định về thu tiền sử dụng đất. Cụ thể quy định:

Trường hợp sử dụng đất có nhà ở từ trước ngày 15/10/1993; và có giấy tờ chứng minh về việc đã nộp tiền cho cơ quan, tổ chức để được sử dụng đất; thì khi được cấp Giấy chứng nhận không phải nộp tiền sử dụng đất.

Tại Khoản 3, Điều 8 TT 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của BTC quy định:

Việc xác định tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất (cấp Giấy chứng nhận) cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất ở có nguồn gốc được giao không đúng thẩm quyền trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 được thực hiện theo quy định. ( Quy định tại Điều 8 NĐ 45/2014/NĐ-CP). Một số nội dung tại Điều này được hướng dẫn như sau:

Giấy tờ chứng minh về việc đã nộp tiền cho cơ quan, tổ chức để được sử dụng đất khi xác định tiền sử dụng đất. (Quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản 1 Điều 8 NĐ 45/2014/NĐ-CP). Bao gồm:

Biên lai; phiếu thu; hóa đơn hoặc các loại giấy tờ khác; chứng minh đã nộp tiền để được sử dụng đất của Ủy ban nhân dân các cấp hoặc của cơ quan, tổ chức giao đất không đúng thẩm quyền.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1416/CT-QLĐ ngày 8/6/2015 của Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa đề nghị hướng dẫn vướng mắc xác định các loại giấy tờ khác chứng minh đã nộp tiền để được sử dụng đất của UBND các cấp hoặc cơ quan, tổ chức giao đất không đúng thẩm quyền. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định trên:

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân làm thủ tục để được công nhận quyền sử dụng đất đã làm mất biên lai; phiếu thu; hóa đơn nộp tiền để được sử dụng đất; hồ sơ tại UBND các cấp hoặc cơ quan, tổ chức giao đất không đúng thẩm quyền cũng không còn lưu trữ các tài liệu về thu tiền sử dụng đất thì giấy tờ xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan, tổ chức chưa đủ cơ sở để chứng minh việc hộ gia đình, cá nhân đã nộp tiền để được sử dụng đất.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO