Xác định cá nhân mắc bệnh hiểm nghèo được xét giảm thuế TNCN

18/01/2018 974 lượt xem    

Để việc xác định danh mục các bệnh hiểm nghèo được xét giảm thuế thu nhập cá nhân được rõ ràng, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 3008/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế ngày 10/07/2017 v/v xác định cá nhân mắc bệnh hiểm nghèo được xét giảm thuế TNCN hướng dẫn xác định cá nhân mắc bệnh hiểm nghèo được xét giảm thuế Thu nhập cá nhân như sau:

Căn cứ Điều 5 Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007 của Quốc hội;

Căn cứ Điều 5 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân;

Căn cứ Điều 4 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân

Công văn số 604/CT-TNCN ngày 16/5/2017 của Cục Thuế tỉnh Gia Lai về việc xác định cá nhân mắc bệnh hiểm nghèo được xét giảm thuế thu nhập cá nhân.

Căn cứ công văn số 6383/BTC-TCT ngày 18/5/2015 của Bộ Tài chính về việc xác định cá nhân mắc bệnh hiểm nghèo được xét giảm thuế thu nhập cá nhân, Cục Thuế tỉnh Gia Lai đã xử lý giảm thuế TNCN năm 2015 cho bà Nguyễn Thị Hà.

Hiện nay Tổng cục Thuế đã có công văn số 2936/TCT-TNCN ngày 04/7/2017 về việc xác định cá nhân mắc bệnh hiểm nghèo được xét giảm thuế thu nhập cá nhân đề nghị Bộ Y tế có quy định, hướng dẫn về danh mục bệnh hiểm nghèo, cách xác định bệnh hiểm nghèo để làm cơ sở xét giảm thuế TNCN theo quy định của pháp luật.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO