Miễn, giảm tiền thuê đất đối với trường hợp chậm làm thủ tục.

27/02/2018 888 lượt xem    

Mục lục bài viết

Đối với trường hợp chậm làm thủ tục có được miễn giảm tiền thuê đất không? Bài viết sau sẽ giúp giải đáp những vướng mắc về việc .miễn, giảm tiền thuê đất đối với trường hợp chậm làm thủ tục căn cứ vào công .văn 5413/TCT-CS ngày 24/11/2016

Tại Khoản 6  Điều 18 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP. ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về nguyên tắc miễn,. giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước:

Người thuê đất, thuê mặt nước chỉ được hưởng ưu đãi miễn,. giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước sau khi làm các thủ tục để được miễn,. giảm theo quy định

Tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP. ngày 15/5/2014  của Chính phủ quy định về miễn,. giảm tiền thuê đất , thuê mặt nước :

– Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong thời gian xây dựng .cơ bản theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng tối đa .không quá 03 năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất, thuê mặt nước …

– Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước sau thời gian được thuê đất,. thuê mặt nước của thời gian cơ bản xây dựng theo quy định tại Khoản 2 Điều này

Tại Khoản 5 Điều 12 Thông tư số 77/2014/TT-BTC .ngày 16/6/2014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn áp. dụng miễn, giảm tiền thuê đất,. thuê mặt nước như sau:

Người được Nhà nước cho thuê đất chỉ được hưởng ưu đãi miễn, .giảm tiền thuê đất sau khi làm các thủ tục để được miễn, .giảm tiền thuê đất theo quy định. Trường hợp thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê .đất nhưng người được Nhà nước cho thuê đất không làm. thủ tục để được miễn, giảm tiền thuê đất thì phải. nộp tiền thuê đất theo quy định của pháp luật. Trường hợp chậm làm thủ tục miễn, giảm tiền thuê .đất thì khoảng thời gian chậm làm thủ tục không .được miễn, giảm tiền thuê đất.

Tại Khoản 1 và Khoản 3  Điều 15 Thông tư số 77/2014/TT-BTC. ngày 15/5/2014 của Bộ Tài Chính quy định .về trình tự, thủ tục miễn, giảm tiền thuê đất, .thuê mặt nước như sau:

Trong thời hạn tối đa là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định .cho thuê đất, người thuê đất nộp hồ sơ đề nghị miễn, giảm tiền. thuê đất tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Căn cứ điểm 1.2 Công văn 7810/BTC-QLCS ngày 12/6/2015 của Bộ Tài Chính chỉ hướng dẫn :

Đối với trường hợp được Nhà nước cho thuê đất kể từ ngày 01/7/2014 trở đi theo Luật Đất đai năm 2013; căn cứ đơn đề đề nghị miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản, dự án đầu tư được phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư và tiến bộ thực hiện dự án tại  Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, Giấy phép Đầu tư hoặc Đăng kí đầu tư; cơ quan thuế phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra, xác định cụ thể thời gian được miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản và ban hành Quyết định miễn tiền thuê đất theo quy định của  pháp luật, tối đa không quá 3 năm .

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3674/CT-CKTTD ngày 22/7/2016 của Cục Thuế tỉnh Nam Định đề nghị hướng dẫn vướng mắc về việc miễn, giảm tiền thuê đất đối với trường hợp chậm làm thủ tục. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định trên:

– Về tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản:

Căn cứ vào hồ sơ miễn,giảm tiền thuê đất, cơ quan thuế phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra, thẩm định,xác định thời gian xây dựng cơ bản và ban hành Quyết định miễn tiền thuê đất đối với từng dự án đầu tư tư nhưng tối đa không quá 03 năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất.

– Đối với việc miễn tiền thuê đất theo pháp luật đầu tư :

+ Người được Nhà nước cho thuê đất chỉ được hưởng ưu đãi miễn, giảm tiền thuê đất sau khi làm các thủ tục được miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định. Theo đó, trường hợp thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất theo pháp luật đầu tư theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ thì được miễn tiền thuê đất sau thời gian được miễn tiền thuê đất của thời gian xây dựng cơ bản. Nếu người sử dụng đất chậm làm thủ tục để được miễn, giảm tiền thuê đất thì khoảng thời gian chậm làm thủ tục để được miễn, giảm tiền thuê đất và phải nộp tiền thuê đất theo quy định của pháp luật.

+ Trong trường hợp người sử dụng đất nộp hồ sơ đồng thời xin miễn tiền thuê đất trong thời gian XDCB và xin miễn tiền thuê đất theo pháp luật đầu tư, mà việc giải quyết ưu đãi trong thời gian XDCB chưa xong thì về nguyên tắc cơ quan thuế phải giải quyết hồ sơ ưu đãi đầu tư theo các mức thời gian quy định của pháp luật.

 

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO