Vướng mắc về việc khai, nộp thuế, hoàn thuế

26/01/2018 672 lượt xem    

Giải đáp vướng mắc của Công ty CP Hoa Tiên về việc khai, nộp thuế, hoàn thuế theo hướng dẫn tại công văn 2960/TCT-CS

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 166/2015/CVPĐ-HHT ngày 16/6/2015 của Công ty Cổ phần Hà Hoa Tiên vướng mắc về chính sách thuế giá trị gia tăng. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 21/11/2014, Tổng cục Thuế có công văn số 5179/TCT-CS đề nghị Cục Thuế tỉnh Hà Nam báo cáo tình hình thực tế tại Công ty và có ý kiến đề xuất xử lý cụ thể. Ngày 8/12/2014, Cục Thuế tỉnh Hà Nam gửi công văn số 2977/CT-TTHT báo cáo tình hình kê khai, nộp thuế, hoàn thuế của Công ty nhưng không có ý kiến đề xuất xử lý của Cục Thuế.

Ngày 27/1/2015, Tổng cục Thuế có công văn số 319/TCT-CS gửi Cục Thuế tỉnh Hà Nam đề nghị xem xét, rà soát về việc hoàn thuế GTGT cho Công ty CP Hà Hoa Tiên (đặc biệt dự án trường Đại học Hà Hoa Tiên) đã phù hợp với quy định pháp luật chưa? Đến nay, Tổng cục Thuế chưa nhận được văn bản báo cáo và ý kiến đề xuất xử lý của Cục Thuế tỉnh Hà Nam.

Tại công văn số 166/2015/CVPĐ-HHT nêu trên:

Công ty CP Hà Hoa Tiên nêu vướng mắc đối với những văn bản mà Cục Thuế tỉnh Hà Nam đã hướng dẫn Công ty trước đó (công văn số 1732/CT-TTHT ngày 13/8/2014 và công văn số 2205/CT-TTHT ngày 13/10/2014 của Cục Thuế tỉnh Hà Nam). Các văn bản trên, Cục Thuế hướng dẫn Công ty thực hiện theo Kết luận thanh tra số 205/KL-UBND ngày 10/12/2012 của UBND tỉnh Hà Nam.

Vì vậy, đề nghị đồng chí Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Hà Nam báo cáo UBND tỉnh Hà Nam về vướng mắc của Công ty CP Hà Hoa Tiên và xin ý kiến của UBND tỉnh Hà Nam để chỉ đạo xử lý công văn số 166/2015/CVPĐ-HHT ngày 16/6/2015 nêu trên. Trường hợp vượt quá thẩm quyền hoặc có vướng mắc, đề nghị Cục Thuế tỉnh Hà Nam báo cáo ý kiến của UBND tỉnh Hà Nam và đề xuất xử lý của Cục Thuế để Tổng cục Thuế xem xét xử lý theo quy định.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO