Vướng mắc về khai, nộp thuế tập trung và hóa đơn điện tử

22/04/2021 581 lượt xem    

Công văn 3359/TCT-DNL năm 2020. Về hóa đơn điện tử và kê khai, nộp thuế tập trung tại Trụ sở chính do Tổng cục Thuế ban hành

Kính gửi: Ngân hàng TMCP Bản Việt (Địa chỉ: 112- 118 Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, quận 1thành phố HCM)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 851/2020/CV-KT của Ngân hàng TMCP Bản Việt. Vướng mắc về khai, nộp thuế tập trung và hóa đơn điện tử. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về khai, nộp thuế tập trung tại Trụ sở chính

Tại khoản 3 Điều 42 Luật quản lý Thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội quy định về nguyên tắc khai thuế, tính thuế quy định:

“3Người nộp thuế thực hiện khai, tính thuế tại cơ quan thuế địa phương có thẩm quyền nơi có trụ sở.

Trường hợp người nộp thuế hạch toán tập trung tại trụ sở chính, có đơn vị phụ thuộc tại đơn vị hành chính cấp tỉnh khác nơi có trụ sở chính, thì người nộp thuế khai thuế tại trụ sở chính và tính thuế, phân bổ nghĩa vụ thuế phải nộp theo từng địa phương nơi được hưởng nguồn thu ngân sách nhà nước. Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết khoản này”.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Ngân hàng TMCP Bản Việt hạch toán tập trung tại trụ sở chính, có chi nhánh phụ thuộc tại đơn vị hành chính cấp tỉnh khác nơi có trụ sở chính thì Ngân hàng TMCP Bản Việt thực hiện khai thuế tại trụ sở chính và tính thuế, phân bổ nghĩa vụ thuế phải nộp theo từng địa phương nơi được hưởng nguồn thu ngân sách nhà nước. Việc tính, phân bổ nghĩa vụ thuế phải nộp theo từng địa phương sẽ thực hiện theo quy định tại Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật Quản lý thuế nêu trên.

2. Về thực hiện hóa đơn điện tử

Tại khoản 1, khoản 3 Điều 35 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018    của Chính phủ quy định về hiệu lực thi hành:

“1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 11 năm 2018.

… 3.Trong thời gian từ ngày 01 tháng 11 năm 2018 đến ngày 31 tháng 10 năm 2020, các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP và số 04/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ vẫn còn hiệu lực thi hành.”

Tại Khoản 7 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 1 Điều 16 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC) quy định:

“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ. Bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động. (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất)…”.

Tại Điều 18 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính quy định bán hàng hóa, dịch vụ không bắt buộc phải lập hóa đơn:

“1Bán hàng hóa, dịch vụ có tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần. Thì không phải lập hóa đơn, trừ trường hợp người mua yêu cầu lập và giao hóa đơn.

2. Khi bán hàng hóa, dịch vụ không phải lập hóa đơn hướng dẫn tại khoản 1 Điều này.

Người bán phải lập Bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ. Bảng kê phải có tên, mã số thuế và địa chỉ người bán, tên hàng hóa, dịch vụ, giá trị hàng hóa, dịch vụ bán ra, ngày lập, tên và chữ ký người lập. Trường hợp người bán nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì Bảng kê bán lẻ phải có tiêu thức “thuế suất giá trị gia tăng” và “tiền thuế giá trị gia tăng”. Hàng hóa, dịch vụ bán ra ghi trên Bảng kê theo thứ tự bán hàng trong ngày.

3Cuối mỗi ngày, cơ sở kinh doanh lập một hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng ghi số tiền bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong ngày thể hiện trên dòng tổng cộng của bảng kê, ký tên và giữ liên giao cho người mua, các liên khác luân chuyển theo quy định. Tiêu thức “Tên, địa chỉ người mua” trên hóa đơn này ghi là “bán lẻ không giao hóa đơn”.

Căn cứ các quy định nêu trên,

Trong thời gian từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020, Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ vẫn còn hiệu lực thi hành. Do đó, đề nghị Ngân hàng TMCP Bản Việt thực hiện hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Tổng cục Thuế trả lời để Ngân hàng TMCP Bản Việt được biết và thực hiện./.

Các bài viết liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

  • Hãng kiểm toán Calico
  • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội,
  • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
  • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
  • Hotline: 0966.246.800
  • Email: calico.vn@gmail.com
  • Website: KiemToanCalico.com | www.calico.vn
Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO