Vướng mắc về hóa đơn và chi phí thuê quyền sử dụng đất Khu công nghiệp

23/03/2018 1631 lượt xem    

Bài viết sau sẽ hướng dẫn giải đáp vướng mắc về hóa đơn và chi phí thuê quyền sử dụng đất Khu công nghiệp của Công ty TNHH công nghiệp thông gió Kruger Việt Nam căn cứ vào công văn 4267/TCT-CS ngày 14/10/2015

Trả lời công văn số KVN 15/007/ACC ngày 20/7/2015, công văn số 15/006/ACC ngày 30/6/2015 của Công ty TNHH công nghiệp thông gió Kruger Việt Nam về vướng mắc về hóa đơn và chi phí thuê quyền sử dụng đất Khu công nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Đối với giao dịch thuê và trả lại lô đất A13.9 có diện tích là 11.594,3 m2:

Căn cứ Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính (có hiệu lực từ ngày 1/6/2014) quy định về xử lý đối với hóa đơn đã lập:

Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai.

Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

Hướng dẫn xử lý đối với hóa đơn đã lập trong một số trường hợp cụ thể thực hiện theo Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này.

Căn cứ điểm 2.8 phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 quy định:

Tổ chức, cá nhân mua hàng hóa, người bán đã xuất hóa đơn, người mua đã nhận hàng, nhưng sau đó người mua phát hiện hàng hóa không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại toàn bộ hay một phần hàng hóa, khi xuất hàng trả lại cho người bán, cơ sở phải lập hóa đơn, trên hóa đơn ghi rõ hàng hóa trả lại người bán do không đúng quy cách, chất lượng, tiền thuế GTGT.

Căn cứ quy định nêu trên và theo trình bày của Công ty TNHH công nghiệp thông gió Kruger Việt Nam:

Công ty CP KCN Thành Thành Công đã xuất hóa đơn GTGT toàn bộ tiền thuê lô đất A13.9 cho Công ty TNHH công nghiệp thông gió Kruger Việt Nam (thuê đất từ tháng 5/2010) sau đó đến tháng 7/2012 Công ty TNHH công nghiệp thông gió Kruger Việt Nam trả lại diện tích đất thuê 11.594,2m2 tại vị trí lô đất số A13.9 cho Công ty CP KCN Thành Thành Công để thuê lại diện tích 30.725,61 m2 tại vị trí đất số A7.2-4 thì Công ty TNHH công nghiệp thông gió Kruger phải lập hóa đơn GTGT ghi rõ trả lại diện tích đất 11.549,3 m2 tại vị trí lô đất A13.9 để thuê lại diện tích 30.725,61 m2 tại vị trí đất số A7.2-4

Số tiền ghi trên hóa đơn này bằng tổng số tiền mà Công ty CP KCN Thành Thành Công đã xuất hóa đơn cho Công ty TNHH công nghiệp thông gió Kruger trừ đi giá trị tiền thuê đất mà Công ty TNHH công nghiệp thông gió Kruger Việt Nam đã sử dụng từ ngày 05/5/2010 đến ngày 5/7/2012.

Số tiền thuế GTGT liên quan đến việc lập lại hóa đơn nêu trên, Công ty TNHH công nghiệp thông gió Kruger được khấu trừ tương ứng với số thuế đầu vào của hóa đơn mà Công ty CP KCN Thành Thành Công đã xuất cho Công ty TNHH công nghiệp thông gió Kruger.

2. Đối với giao dịch thuê lô đất A7.2-4 có diện tích là 30.725,61 m2:

Công ty CP KCN Thành Thành Công có trách nhiệm xuất hóa đơn GTGT toàn bộ tiền thuê lô đất A7.2-4 có diện tích là 30.725,61 m2 để giao cho Công ty TNHH công nghiệp thông gió Kruger Việt Nam theo mức giá đã được hai bên thỏa thuận trong hợp đồng.

3. Về việc thanh toán bù trừ:

Việc thanh toán bù trừ tiền thuê lô đất A13.9 thành tiền thanh toán cho lô đất A7.2-4 đã được quy định tại Hợp đồng thuê đất ký kết giữa Công ty TNHH công nghiệp thông gió Kruger và Công ty CP KCN Thành Thành Công là quan hệ dân sự giữa các bên, vì vậy, mọi vấn đề tranh chấp phát sinh liên quan đến việc thực hiện hợp đồng nêu trên không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan thuế.

4. Về khoản tiền chênh lệch 561.308.930 đồng:

Ngày 4/11/2014, Cục Thuế tỉnh Tây Ninh đã có công văn số 4155/TB-CT trả lời cụ thể cho Công ty TNHH công nghiệp thông gió Kruger Việt Nam, đề nghị Công ty nghiên cứu và thực hiện theo đúng quy định.

 

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO