Vướng mắc trong công tác giải quyết hoàn thuế GTGT

19/01/2018 617 lượt xem    

Hoàn thuế GTGT là gì ?

Hoàn thuế GTGT là việc Ngân sách nhà nước trả lại cho cơ sở kinh doanh hoặc tổ chức, cá nhân mua hàng hóa, dịch vụ số tiền thuế đầu vào đã trả khi mua hàng hóa, dịch vụ mà cơ sở kinh doanh còn chưa được khấu trừ trong kỳ tính thuế hoặc hàng hóa, dịch vụ trong trường hợp tiêu dùng của tổ chức, cá nhân đó không thuộc diện chịu thuế.

Các trường hợp hoàn thuế được quy định tại điều 13 Luật thuế GTGT và được hướng dẫn tại điều 10 Nghị định 123/3008.

1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế giá trị gia tăng nếu trong ba tháng liên tục trở lên có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết.

Trường hợp cơ sở kinh doanh đã đăng ký nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới, đang trong giai đoạn đầu tư có số thuế giá trị gia tăng của hàng hoá, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư mà chưa được khấu trừ hết và có số thuế còn lại từ hai trăm triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng.

2. Cơ sở kinh doanh trong tháng có hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu nếu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ từ hai trăm triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng.

3. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế giá trị gia tăng khi chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động có số thuế giá trị gia tăng nộp thừa hoặc số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết.

4. Cơ sở kinh doanh có quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và trường hợp hoàn thuế giá trị gia tăng theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Điều kiện để hoàn thuế GTGT trong trường hợp phổ biến:

– Doanh nghiệp có số thuế GTGT âm  liên tục 3 tháng trở lên và có số thuế được khấu từ 200.000.000 VNĐ trở lên. (Thông thường hay phát sinh ở đơn vị xuất khẩu)

– Chứng từ đầu vào phải là chứng từ “sạch” (không mua khống khi không phát sinh giao dịch mua bán, trao đổi hàng hóa).

– Thanh toán đầy đủ qua ngân hàng theo từng đơn hàng xuất nhập khẩu.

– Thanh toán qua ngân hàng đối với các hóa đơn có tổng thanh toán trên 20 triệu.

– Chứng minh thanh toán rõ ràng qua ngân hàng đối với từng đơn hàng xuất khẩu với từng hóa đơn tài chính.

Thời gian hoàn thuế GTGT

Hoàn trước – kiểm sau:

15 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế đầy đủ, áp dụng đối với Doanh nghiệp chấp hành tốt

Kiểm trước – hoàn sau:

60 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế đầy đủ, áp dụng đối với Doanh nghiệp hoàn thuế lần đầu hoặc hoàn thuế lần 2 trở đi nhưng hồ sơ hoàn lần đầu phát hiện có nhiều khuyết điểm.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 7705/CT-THNVDT ngày 11/5/2017 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương vướng mắc trong công tác giải quyết hoàn thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định trên, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư chưa được cấp giấy phép xây dựng:

Do nội dung hỏi tại công văn số 7705/CT-THNVDT ngày 11/5/2017 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương không nêu cụ thể dự án đầu tư xây dựng là của đơn vị nào, xây dựng công trình gì, nguyên nhân đơn vị chưa được cấp giấy phép xây dựng, dự án có vi phạm pháp luật về xây dựng hay không… do đó, đề nghị Cục Thuế tỉnh Bình Dương căn cứ quy định nêu trên để hướng dẫn đơn vị thực hiện.

Về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư:

Về nội dung tương tự, Tổng cục Thuế đã có công văn số 2933/TCT-CS ngày 31/7/2014 trả lời Cục Thuế tỉnh Bình Định và công văn số 5625/TCT-CS ngày 16/12/2014 trả lời Cục Thuế TP Hà Nội. (Bản photo kèm theo)

Về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư chưa góp đủ vốn điều lệ:

Về nội dung tương tự, Tổng cục Thuế đã có công văn số 1322/TCT-CS ngày 10/4/2017 trả lời Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh và Công ty TNHH YM Việt Nam. (Bản photo kèm theo)

Về hoàn thuế GTGT đối với trường hợp lũy kế sau ít nhất mười hai tháng tính từ tháng đầu tiên hoặc sau ít nhất bốn quý tính từ quý đầu tiên phát sinh số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết:

Về nội dung tương tự, Tổng cục Thuế đã có công văn số 373/TCT-KK ngày 06/2/2017 trả lời Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. (Bản photo kèm theo)

Về việc hoàn thuế đối với tài nguyên, khoáng sản xuất khẩu:

Về nội dung tương tự, Bộ Tài chính đã có công văn số 6064/BTC-CST ngày 10/5/2017 trả lời Công ty TNHH Long Vân. (Bản photo kèm theo)

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Bình Dương căn cứ các quy định tại Luật số 106/2016/QH13, Nghị định số 100/2016/NĐ-CP Thông tư số 130/2016/TT-BTC tham khảo các công văn đã hướng dẫn của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế nêu trên và tình hình thực tế để hướng dẫn đơn vị thực hiện.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO