Vướng mắc phát sinh trong công tác giải quyết hoàn thuế GTGT

07/02/2018 559 lượt xem    

Công văn số: 3625/TCT-KK

V/v hoàn thuế GTGT

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 9735/CT-KK&KTT ngày 16/06/2017 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương về việc vướng mắc phát sinh trong công tác giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) của Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1, 2, 3 và 4, điều 14 Thông tư số 99/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng;

Căn cứ Phần II Quy trình hoàn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 905/QĐ-TCT ngày 01/7/2011.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty cổ phần tập đoàn Hoa Sen (Công ty) gửi hồ sơ đề nghị hoàn thuế tới Cục Thuế tỉnh Bình Dương. Tuy nhiên, trên hệ thống quản lý thuế tập trung của Cơ quan thuế hiện vẫn còn các khoản nợ tại các Chi nhánh của Công ty trên toàn quốc. Cục Thuế đã mời Công ty lên làm việc để xác nhận về tình trạng nợ thuế. Công ty có xác định hiện công ty không còn nợ thuế thì cơ quan thuế quản lý trực tiếp phối hợp với đơn vị và các cơ quan thuế có liên quan, thực hiện đối chiếu nợ để xác định chính xác số tiền thuế nợ của đơn vị để thực hiện bù trừ với số tiền thuế GTGT được hoàn của người nộp thuế theo quy định.

Trường hợp kết quả giám sát còn tiêu chí giám sát không đạt do nguyên nhân khách quan, Cục Thuế có văn bản giải trình đối với từng tiêu chí để Tổng cục Thuế thực hiện chức năng giám sát trực tiếp trên Hệ thống TMS.

Cục Công nghệ thông tin Tổng cục Thuế sẽ hỗ trợ bổ sung chức năng xác định tình trạng nợ thuế cho các mã số thuế liên quan tới mã số thuế đề nghị hoàn thuế để phục vụ Cơ quan thuế giải quyết hoàn thuế cho người nộp thuế có thể chủ động tra cứu mà không cần Tổng cục gửi danh sách khoản nợ.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Bình Dương được biết và thực hiện./.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO