Vướng mắc liên quan đến hồ sơ hoàn thuế

24/03/2018 636 lượt xem    

Bài viết hướng dẫn giải đáp vướng mắc liên quan đến hồ sơ hoàn thuế của Công ty CP SX và DV công nghiệp GMF

(Căn cứ vào công văn 4453/TCT-KK ngày 27/10/2015)

Căn cứ quy định tại Khoản 9 Điều 30 TT 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của BTC quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu:

Cơ sở để xác định hàng hoá đã xuất khẩu:

Đối với HH XNK tại chỗ là tờ khai xuất nhập khẩu tại chỗ đã làm thủ tục hải quan.

Căn cứ quy định tại Khoản 4 Điều 32 Thông tư số 22/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại:

Cơ sở xác định hàng đã xuất khẩu:

Đối với hàng hóa của DNCX bán cho doanh nghiệp nội địa; hàng hóa của doanh nghiệp nội địa bán cho DNCX; hàng hóa xuất khẩu tại chỗ là: tờ khai hàng hóa xuất khẩu; và tờ khai hàng hóa nhập khẩu đã được quyết định thông quan trên Hệ thống.

Chi cục trưởng Chi cục Hải quan chịu trách nhiệm phân công công chức hải quan giám sát tại khu vực cửa khẩu, kho ngoại quan, CFS thực hiện việc xác nhận, trường hợp việc xác nhận thực hiện trên tờ khai hải quan, Bảng kê danh mục hàng hóa chuyển cửa khẩu từ kho ngoại quan hoặc CFS ra cửa khẩu xuất, công chức hải quan phải ký tên, đóng dấu công chức sau khi xác nhận.

Căn cứ chỉ đạo của Bộ Tài chính tại Công văn số 10492/BTC-TCT ngày 30/7/2015 v/v tăng cường công tác quản lý hoàn thuế GTGT:

Tại điểm 7: Không thực hiện hoàn thuế đối với: Doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu qua cửa khẩu chính, phụ, đường mòn, lối mở biên giới đất liền,… không có hoặc có nhưng không đảm bảo tính phù hợp giữa các chứng từ: hợp đồng xuất khẩu; tờ khai hải quan có xác nhận thực xuất của cơ quan Hải quan; hóa đơn xuất khẩu/hóa đơn GTGT; chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa mua vào, hàng hóa xuất khẩu; chứng từ chứng minh về vận tải.

Tại điểm 9: Trường hợp, hàng hóa, dịch vụ mua vào có hợp đồng và hóa đơn lập và ký sau ngày hàng hóa có xác nhận thực xuất của cơ quan Hải quan thì dừng khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng. Đồng thời chuyển cơ quan có thẩm quyền điều tra; xử lý; hoặc phải thực hiện thanh tra hoàn thuế để có căn cứ xử lý.

Trả lời Công văn số 51691/CT-PC ngày 07/8/2015 của Cục Thuế TP Hà Nội về việc vướng mắc liên quan đến hồ sơ hoàn thuế của Công ty CP SX và DV công nghiệp GMF. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định nêu trên:

Trường hợp Chi cục Thuế huyện Nam Từ Liêm qua kiểm tra phát hiện một số tờ khai của Công ty CP SX và DV công nghiệp GMF có tình trạng ngày thông quan ghi trên tờ khai xuất khẩu có đóng dấu xác nhận của cơ quan Hải quan và trên hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ ghi thời gian trước ngày hóa đơn hàng hóa mua vào và xuất kho trên sổ kế toán đối với một số mặt hàng, số lượng hàng hóa trên tờ khai hải quan lớn hơn số lượng hàng hóa trên hóa đơn mua vào thì dừng khấu trừ, hoàn thuế GTGT, đồng thời chuyển cơ quan có thẩm quyền điều tra, xử lý hoặc phải thực hiện thanh tra hoàn thuế để có căn cứ xử lý.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO